ЗВІТ
завідувача дошкільного навчального закладу
(ясел-садка) комбінованого типу № 32 «Перлинка» Білоцерківської міської ради Київської області
Юрченко Людмили Олександрівни
про свою діяльність
у 2020/2021 навчальному році

План виступу

1.Створення в дошкільному закладі умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти.

2. Забезпечення закладу кваліфікованими кадрами, доцільність їх розстановки.

3. Організація навчально-виховного процесу дітей 6 року життя.

4. Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

5. Стан дитячого травматизму.

6. Дотримання вимог охорони праці. санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

7. Організація харчування та медичного обслуговування вихованців.

8. Аналіз звернень громадян з питань діяльності дошкільного навчального закладу.

9. Зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного закладу.

10. Залучення додаткових джерел фінансування та їх раціональне використання.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №32 «Перлинка» функціонує з 31 грудня 1975 року.

Приміщення типове, проектна потужність 320 місць, 12 вікових груп. З січня 2005 року засновник – Білоцерківська міська рада.

У своїй діяльності дошкільний навчальний заклад керується:

- Конституцією України;

- Міжнародною конвенцією ООН про права дитини (схваленою Генеральною Асамблеєю ООН 20.11.1989 року і ратифікованою Постановою ВР України від 27.02.1991 № 789)

- Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (із змінами)

- Законом України «Про дошкільну освіту» (із змінами), затвердженим наказом Президента України від 11.07.2001 року № 2628-ІІІ;

- Законом України «Про охорону дитинства», затвердженим постановою ВР України від 26.04.2004 року № 2402-ІІІ;

- Положенням про заклад дошкільної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 86);

- Базовим компонентом дошкільної освіти (державний стандарт дошкільної освіти), нова редакція, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 року №33

- Рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації, Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, задоволення потреб громадян у догляді, вихованні, навчанні та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів, набуття нею соціального досвіду;

- забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- надання комплексної допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та психічного розвитку.

Дошкільний заклад працює за 10,5 годинним режимом.

В дошкільному закладі функціонують 12 груп:

- раннього дошкільного віку – 1

- дошкільного віку загального розвитку – 3;

- компенсуючого типу – 4, з них 2 групи для дітей з порушенням опоно-рухового апарату,

2 групи для дітей з затримкою психічного розвитку.

- інклюзивні дошкільні групи – 3

- інклюзивна ясельна – 1

Станом на 01 червня 2021 року в закладі нараховується 200 дітей:

ясельні групи – 18;

молодші групи – 22;

середні групи – 17;

старші групи – 22;

групи компенсуючого типу (ОРА) – 29;

група компенсуючого типу (ЗПР) – 22;

інклюзивні групи – 70, з них 12 дітей з особливими освітніми потребами

З метою створення єдиної загальноміської електронної реєстрації дітей до закладів дошкільної освіти комунальної форми власності, забезпечення відкритого освітнього ресурсу для батьківської громадськості рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з 01.09.2018 року впроваджено електронний запис дітей до закладів дошкільної освіти. З 01.09.2020 по 31.05.2021 до нашого закладу зареєстровано 97дітей, з них зараховано та відвідують 66 дітей.

В дошкільному навчальному закладі створено банк даних дітей соціально незахищених категорій: напівсиріт – 2 дитини; дітей з інвалідністю – 11; дітей з багатодітних сімей – 7; з малозабезпечених сімей – 6 дітей; 20 дітей, батьки яких є учасниками бойових дій АТО; 3 дитини із сімей, яких виховує одинока мама; дітей, батьки яких були переміщені з тимчасово окупованих територій – 3. В дошкільному закладі створено Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї (наказ від04.09.2020 №90).Розроблено графік роботи Консультативного центру. Практичний психолог, вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи, сестра медична, інструктор з фізкультури, вихователь-методист, завідувач надають консультативну допомогу батькам з питань виховання та розвитку дітей.

В дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) комбінованого типу №32 «Перлинка» створені належні умови для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної дошкільної освіти.

Дошкільний навчальний заклад забезпечений педагогічними кадрами. Працює 36 педагогічних працівники. З них 24 вихователі та 4 асистента вихователя (16 працюють з повним тижневим навантаженням, 8 на 0,9 ст. на підставі особистих заяв), 4 вчителя-логопеда, 2 вчителя-дефектолога, практичний психолог, інструктор з фізкультури, 2 музичних керівника.25 педагогів мають повну вищу освіту,14 – неповну вищу освіту. Асистент вихователя Полтавець Н. В.здобуває вищу освіту за спеціальністю «Дошкільна освіта», факультет історії і соціально-психологічної освіти у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

За результатами атестації:

- кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» – 5;

- кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» – 13;

- кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії» – 4;

- спеціалісти – 3;

- тарифні розряди – 14.

За стажем педагогічної роботи:

- до 3-х років – 2;

- до 5 років – 1;

- до 10 років – 4;

- до 25 років – 21;

- до 30 років – 3;

- до 35 років – 3;

- до 40 років – 3;

- старше 40 років – 1.

82% педагогічних працівників пройшли навчання по курсу «Використання онлайн сервісів у дистанційній роботі» з використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Педагогічні працівники мають друковані матеріали у фахових виданнях:

- Творчий колектив у складі: завідувача Юрченко Л. О., вихователя-методиста Ольшевської Ж. Ю., практичного психолога Олтаржевської Ж. Ю., вчителів-логопедів Худак С. В., Щербини З. О., Мягких Н. М., вчителя-дефектолога Вороніної О. П., вихователя Кулик Н. М. є авторами посібника «Організація корекційно-розвитк5ової роботи з дітьми із ЗПР в закладі дошкільної освіти: молодший дошкільний вік, середній дошкільний вік, старший дошкільний вік (6-й) рік життя; старший дошкільний вік (7-й) рік життя. Комплект із 4-х посібників, видавництво «Мандрівець».

- Творчий колектив у складі вихователя-методиста Ольшевської Ж. Ю., вихователів Стіхіляс Н. П., Марчук Л. В., Кулик Н. М., Алексієнко І. М., вчителів-логопедів Худак С. В., Семенюк М. О. є авторами посібника «Мнемотехніка для дошкільнят», видавництво «Шкільний світ».

- Публікації на сайті «Всеосвіта»:

- вчителя-дефектолога Оксюти К. В., розробка дидактичної гри «Тактильні мішечки» (презентація);

- вихователя-методиста Ольшевської Ж. Ю., конспект заняття з образотворчої діяльності для вихованців середнього дошкільного віку (малювання на крижині) «Чарівний світ підводного царства»;

- вихователя Кулик Н. М., конспект заняття з мовленнєвого спілкування «Моя сім’я»;

- вихователя Петрик Н. М., статті «Поради батькам з ЗПР», «Ігри з піском на свіжому повітрі»;

- вихователя Алексієнко І. М., стаття «Кольорові фантазії дітей» (нетрадиційні техніки малювання у роботі з дітьми дошкільного віку», конспект заняття з використанням мнемотехніки «Ой, чудова в нас зима» (складання сюжетної розповіді);

- вчителя-логопеда Семенюк М. О., конспект заняття з використанням мнемотехнічних прийомів «Подорож до казкового лісу», науково-методичний журнал «Логопед» №1 (109), січень 2020 року;

- вихователя Подгорної С. А., стаття «Шахове королівство», газета «Вісник Білої Церкви», №166, листопад 2020 р.;

- вихователя Жолобчук І. М., стаття «Кінетичний пісок: граємо з користю», газета «Вісник Білої Церкви», №170, грудень 2020 року.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану роботи, який складається на навчальний рік та оздоровчий період. План роботи дошкільного навчального закладу схвалений педагогічною радою від 31.08.2020 року, протокол №1 та затверджений завідувачем дошкільного навчального закладу.

План роботи дієвий, ґрунтується на глибокому аналізі результативності освітнього процесу.

Основні завдання педагогічного колективу на 2020/2021 навчальний рік:

1. Забезпечити систематизацію змісту і засобів навчання, виховання та розвитку дітей дошкільного віку згідно з вимогами Базового компоненту дошкільної освіти; створювати соціально-педагогічні та психологічні умови для забезпечення дітей якісною дошкільною освітою, зокрема дітей з особливими освітніми потребами шляхом надання їм якісної корекційно-розвиткової допомоги.

2. Удосконалювати роботу щодо формування математичної компетенції дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій.

3. Забезпечити наступність дошкільної та початкової освіти шляхом реалізації діяльнісного підходу до організації освітнього процесу.

4. Продовжувати створювати сприятливі умови щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи та дотримання правил здоров’язбережувальної поведінки.

Зміст дошкільної освіти визначається інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України від 30.07.2020 №1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році», Базовим компонентом дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти), нова редакція.

У 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив дошкільного навчального закладу працював за:

- програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (авт. – Білан О. І., Возна Л. М., Максименко О. та інші), всі вікові групи;

- програмою розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» (за заг. ред. Сак Т. В.), (інклюзивні групи та групи компенсуючого типу для дітей із ЗПР);

- навчально-методичним посібником «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт. – Трохименко Л. І., (вчителі-логопеди – Щербина З. О., Худак С. В.);

- методичним посібником «Діти з розладами аутистичного спектра: план корекційно-розвиткової роботи», уклад. Семизорова В. В., (вчителі-логопеди – Щербина З. О., Мягких Н. М., Худак С. В., практичний психолог Олтаржевська Л. В,);

- методичним посібником «Мовленнєва картка з картинками: логопедичне обстеження рівня мовленнєвого розвитку дитини» (авт. – Король А. В.), (вчитель-логопед – Мягких Н. М.);

- методичним посібником «Дитячі розваги і свята у схемах, таблицях, визначеннях, сценаріях», (авт. – Антоніна Шевчук), музичні керівник – Дяченко Ж. В, Громадська З. І.)

З метою поліпшення якості педагогічного процесу та реалізації варіативного змісту дошкільної освіти впроваджувалися парціальні освітні програми та інноваційні технології і методики розвитку, виховання і навчання дітей:

- програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри у футбол «Шкіряний м’яч», (авт. – Дроздюк В. І, Коваленко Г. М., Якименко Н. І.), (інструктор з фізкультури – Камуз В. І.);

- програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина», (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю. М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.), всі вікові групи;

- програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності діте віком від 3 до 6 років «Про себе треба знати, про себе треба дбати», (авт. – Лохвицька Л. В.), всі вікові групи);

- програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура», (авт. – Єфименко М. М.); (інструктор з фізкультури – Камуз В. І.);

- програма, методичні рекомендації «Музично-оздоровчі мандрівки з дітьми п’ятого року життя», (авт.- Малашевська І. А., Демидова С. К.), музичні керівники – Дяченко Ж. В., Громадська З. І.);

- парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку (видання 2-ге, оновлене зі змінами і доповненнями) «Скарбниця моралі», (авт. – Лохвицька Л. В.), (всі вікові групи).

В дошкільному закладі затверджено План заходів з національно-патріотичного виховання дітей дошкільного навчального закладу на 2020-2025 роки, наказ від 24.02.2021 року №29 «Про затвердження плану заходів з національно-патріотичного виховання дітей дошкільного навчального закладу на 2020-2025 роки». Інформація про проведені заходи з національно-патріотичного виховання висвітлюється на персональному сайті.

Основною метою методичної роботи є підвищення якості освітнього процесу, що відповідає сучасним вимогам, шляхом удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів.

Для досягнення головної мети були поставлені основні завдання методичної служби:

- активне впровадження й використання досягнень і рекомендацій психолого-педагогічної науки;

- надання допомоги вихователям у впровадженні інноваційних технологій у освітньо-виховний процес в опануванні методичних прийомів навчання, виховання і розвитку дошкільників;

- залучення вихователів до творчого пошуку в процесі реалізації основної мети освітнього процесу;

- активізація діяльності вихователів у науково-дослідницькій роботі, стимулювання їх творчості та ініціативи;

- створення колективу однодумців, які зберігають традиції закладу й активно впроваджують інноваційні новітні технології у практику роботи;

У дошкільному закладі проводяться такі форми методичної роботи: педради, семінари, семінари-практикуми, консультації, рольові та ділові ігри, презентації ідей та матеріалів з досвіду роботи, навчальні тренінги, аналіз конкретних ситуацій, брейн-ринги, круглі столи, педгодини, колективні перегляди, виставки.

Вся методична робота планується в підрозділах річного плану. Надаються групові та індивідуальні консультації, проводяться виставки літератури, дидактичних посібників, надається допомога вихователям в підготовці до засідань педрад, семінарів, написанні планів, конспектів тощо.

Методична робота опирається на діагностичну основу, яка містить в собі контроль, перевірку, накопичення та аналіз статистичних даних, виявлення динаміки, тенденцій та прогнозування подальшого розвитку освітнього процесу в закладі. Вихователем-методистом розроблені і постійно використовуються схеми тематичних та комплексних перевірок для вивчення стану роботи з різних розділів програми.

Моніторинг якості освітніх послуг здійснюється за допомогою спостереження за життєдіяльністю дітей під час відвідування занять, відпочинку, прогулянок, бесід з дітьми, вивчення рівня засвоєння програмових вимог; аналізу виступів вихователів на засіданні педагогічної ради тощо.

Результати моніторингу виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти вихованців дошкільного закладу (крім корекційних груп) за освітніми лініями: особистість дитини, дитина в соціумі, дитина в природному довкіллі, дитина в світі культури, гра дитини, дитина в сенсорно-пізнавальному просторі, мовлення дитини.

З метою розвитку особистості дошкільників здійснюється гурткова робота (безкоштовно):

1. Спортивний напрямок:

- гурток «Веселий м’яч» – керівник інструктор з фізкультури Камуз В. І.; програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри у футбол «Шкіряний м’яч», (авт. – Дроздюк В. І, Коваленко Г. М., Якименко Н. І.).

2. Оздоровчий напрямок:

- гурток «Музичні мандрівники» – керівник музичний керівник Дяченко Ж. В.; програма, методичні рекомендації «Музично-оздоровчі мандрівки з дітьми п’ятого року життя», (авт.- Малашевська І. А., Демидова С. К.).

3. Інтелектуальний напрямок:

- гурток «Цікаві шашки» – керівники вихователі старшої груп компенсуючого типу (ОРА) «Веснянка» Марчук Л. В., Черкас Р. В., програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки «Цікаві шашки», (авт. О. В. Романюк);

- гурток «Диво-шашки» – керівники вихователі старшої інклюзивної групи «Синички» – Деребера Т. В, Алексієнко І. М., вихователь старшої групи «Сопілка» Гальченко О. Є.; програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки «Цікаві шашки», (авт. О. В. Романюк).

4. Пізнавальний напрямок:

- гурток «Безмежний світ гри з LEGO» – керівники вихователі середньої групи компенсуючого типу (ОРА) «Соловейки» Березовська А. В., Муковоз О. П.. Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації «Безмежний світ гри з LEGO», (авт. – Близнюк В. Ю., Борук О. П., Гонгало В. Л.);

- гурток «Планета LEGO» – керівники вихователі середньої інклюзивної групи «Дзвіночок» Вишківська В. Ю., Зінченко А. В.. Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації «Безмежний світ гри з LEGO», (авт. – Близнюк В. Ю., Борук О. П., Гонгало В. Л.);

- гурток «Цікавий світ LEGO» – керівники вихователі середньої групи Андрусів Л. В., Жолобчук І. М.. Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації «Безмежний світ гри з LEGO», (авт. – Близнюк В. Ю., Борук О. П., Гонгало В. Л.).

Вихователі вільно обирають форми і методи для виховання та навчання, проявляють гнучкість, динамізм, здатність до самовдосконалення.

Організовуючи освітню діяльність, педагогічні працівники дошкільного навчального закладу систематично використовують завдання з ТРВЗ, експериментально-дослідницьку діяльність, проблемно-пошукові ситуації та інші методи і прийоми, що позитивно зарекомендували себе в сучасній дидактиці. Поєднуються вербальні, наочні та практичні методи, відводять належне місце продуктивним видам діяльності, у яких дошкільник здатен до самовираження й самореалізації (малювання, ліплення, аплікація, конструювання, художня праця), а також мовленнєвій, руховій, музичній діяльності.

З урахуванням різного рівня інтелектуального розвитку, відмінностей у спрямованості пізнавальних інтересів окремих дітей вихователі проводять диференційовану роботу на заняттях та в повсякденному житті, об’єднуючи малюків у підгрупи та добираючи для кожної з них навчальний матеріал різного змісту, складності та відповідні методи і прийоми.

Впродовж року в роботі з вихованцями були проведені різні форми роботи:

1. Тематичні дні:

- «День осіннього врожаю», жовтень 2020 року

- «Які сюрпризи готує нам зима», грудень 2020 року

- «Великдень. Недалеко червоне яєчко», квітень 2021 року

2. Свято «Стежками дружби», вересень 2020 року

3. Музична розвага «Подорож до країни Мультландії», січень 2021 року

4. Інтегроване заняття «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», лютий 2021 року

5. Спортивне свято «Дружні веселі старти», березень 2021 року

6. Тематичні виставки дитячих робіт та їхніх батьків:

- Осінніх дарів «Осінній вернісаж», жовтень 2020 року

- У казковий час Новий рік прийшов до нас», грудень 2020 року

- «Диво-писанка», квітень 2021 року

7. Свято до Дня захисту дітей «Подорож до країни розваг», червень 2021 року

20 січня 2021 року у форматі ZOOM проведена секція для завідувачів дошкільних навчальних закладів міста з проблеми: «Організація освітнього процесу з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах закладу дошкільної освіти». Семінар-практикум проведений на високому організаційному та методичному рівні.

Педагоги в своїй роботі використовують як традиційні, так і інноваційні методи і прийоми навчання. Нетрадиційні корекційні методики розкривають широкий спектр здібностей дитини, дозволяють створювати невимушені ситуації спілкування і максимально замотивувати дитину для спільної діяльності. Зокрема, арт-терапевтичні методики: ізотерапія, казкотерапія, пісочна терапія, пальчиковий ігротренінг, музикотерапія, гудзикотерапія, ниткографія, кольоротерапія. Часто ці технології інтегровані, доповнюють одна одну. Використання елементів цих технологій розвиває:

- загально навчальні вміння – це вміння вчитись жити, пристосуватись до мінливих умов через взаємовідносини дорослий-дитина, в ході яких напрацьовуються необхідні якості;

- інтелектуальну сферу, швидкість і гнучкість мислення;

- емоційно-вольову сферу, працездатність, поведінку: дитина навчається керувати собою, своїми емоціями.

В закладі впроваджена інклюзивна форма навчання та виховання. Це – крок назустріч дитині, нові підходи до навчання дітей з особливими освітніми потребами, створення середовища, адаптованого до потреб особливих дітей, системна підготовка фахівців, розроблення індивідуальних програм розвитку.

Особливістю освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами є його корекційна спрямованість. Ефективність досягається на основі надання таким дітям якісної допомоги у взаємодії вихователів, асистентів вихователів, корекційних педагогів і батьків.

Головною метою інклюзивного навчання є реалізація прав дітей з особливими освітніми потребами на отримання освіти у відповідності з їх можливостями і здібностями, їх соціальна адаптація та інтеграція у суспільство, підвищення ролі сім’ї у вихованні і розвитку дитини.

У 2020/2021 н. р. в нашому закладі освіти 12 дітей з особливими освітніми потребами, з них 2 дитини з інвалідністю, які відвідують інклюзивні групи. Комплектування інклюзивних груп відбувається на підставі висновку інклюзивно-ресурсного центру. Тривалість перебування дітей встановлюється ІРЦ залежно від рівня та ступеня порушень.

В інклюзивних групах працюють фахівці різних профілів – вихователі, вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи, практичний психолог, сестра медична з масажу та ЛФК, музичні керівники, інструктор з фізкультури, за можливості вчитель-реабілітолог. Для забезпечення особистісно-орієнтованого підходу та організації корекційно-розвиткової роботи в інклюзивній групі штатним розписом дошкільного навчального закладу передбачається 1 ставка асистента вихователя на 1 інклюзивну групу. Основною функцією асистента вихователя є співпраця з вихователем інклюзивної групи, надання допомоги під час здійснення освітнього процесу, адаптація навчальних матеріалів з урахуванням особливостей освітньо-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами, забезпечення їх індивідуального супроводу.

За кошти державної субвенції вчитель-логопед, вчитель-дефектолог, практичний психолог, вчитель-реабілітолог проводять корекційно-розвиткові заняття для дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах відповідно висновку інклюзивно-ресурсного центру.

В закладі облаштована ресурсна кімната для проведення корекційно-розвиткових занять. Методика роботи в кімнаті сенсорної інтеграції заснована на поетапному включенні і синхронізації всіх сенсорних потоків через різні види стимулюючого впливу і, що особливо важливо, самостійної діяльності дитини.

Головне завдання кімнати сенсорної інтергації – отримати від дитини природній рух, навчити її взаємодіяти з предметами, швидко і правильно реагувати на різні нестандартні ситуації.

Працівники закладу, вихованці та їхні батьки тісно співпрацюють з Білоцерківською волонтерською групою. До свят були зібрані та передані воїнам ООС продукти харчування, солодощі, сухофрукти, дитячі малюнки, обереги, виготовлені власноруч. Дошкільний заклад дієво співпрацює з ГО «Ми – особливі», «Зміни Білу Церкву». В закладі облаштували контейнери для роздільного збору сміття.

Проведені заходи, новини висвітлюються на персональному сайті. Також сайт включає поради фахівців, загальну інформацію про дошкільний заклад.Сайт доповнено новою сторінкою прозорість та інформаційна відкритість. Сайт дієвий та динамічний.

Психологічне забезпечення освітнього процесу у дошкільному закладі здійснюється практичним психологом Олтаржевською Л.В.

Робота психологічної служби дошкільного закладу на 2020/2021 н. р. планується відповідно Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про психологічну службу системи освіти України (затверджено Наказом МОН України від 22 травня 2018 року № 509), листа Міністерства освіти і науки України від 27.07.2020 № 22.1/10-1495 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н. р.», листа Департаменту освіти і науки від 21.08.2019 № 08-13/3899 Методичні рекомендації «Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладу освіти».

Протягом 2020/2021 навчального року робота психологічної служби дошкільного закладу була спрямована на вирішення завдань щодо вивчення особистості дитини, розвиток психічних процесів, нахилів, здібностей, що надавало змогу працювати, орієнтуючись на індивідуальні особливості кожної дитини та оптимізувати освітній процес. Здійснювалась діагностична робота відповідно плану, корекційно-розвиткова робота, мета якої – сприяння розвитку дитини, утворення умов для її внутрішнього потенціалу, допомога в подоланні і компенсації відхилень, що заважають його розвитку.

Для успішної реалізації поставлених завдань психологічний кабінет постійно поповнювався інноваційними розробками, новим інструментарієм для діагностичної та корекційної роботи.

Впродовж навчального року робота психологічної служби була спрямована на співпрацю з педагогічним колективом. Мета співпраці – підвищення рівня психологічної компетентності, допомога у застосуванні особистісно-орієнтовної моделі розвитку дошкільника та розвиток творчого потенціалу педагога. Для активізації батьків, їх просвіти та практичної допомоги проводилися індивідуальні консультації, групові батьківські збори, висвітлювалися поради та рекомендації батькам в куточку психолога та через веб-сайт закладу.

Для реалізації поставлених завдань було проведено ряд заходів, як з педагогічним колективом, так із батьками дошкільного закладу:

1. Консультування педагогів:

- «Розвиваємо адаптаційні ресурси дошкільників», вересень 2020 року;

- «АРТ терапевтичні техніки для роботи з дітьми з ООП», жовтень 2020 року;

- «Принципи допомоги дитині, що має порушення психофізичного розвитку», листопад 2020 року;

- «Стоп емоційному вигоранню або як зберегти себе в улюбленій професії», січень 2021 року;

- «Розвиваємо дрібну моторику за допомогою ігор-казок», березень 2021 року.

2. Консультування батьків:

- «Особливості адаптації дітей з ООП», вересень 2020 року;

- «Крок назустріч: співпрацюємо з батьками в інклюзивній групі», жовтень 2020 року

В дошкільному закладі інформаційний куточок «Де отримати соціально-психологічну допомогу та підтримку» та сторінка практичного психолога на сайті дошкільного навчального закладу поповнювався та оновлювався систематично.

В закладі створені здорові та безпечні умови освітнього процесу згідно з чинним законодавством, нормативними, інструктивними та іншими документами з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Матеріально-технічне забезпечення закладу на належному рівні, використовується справне обладнання на харчоблоці та пральні. Забезпечено дотримання вимог правил з охорони праці під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання.

Випадки травматизму серед дітей та працівників – відсутні. Медичними працівниками систематично ведеться Журнал обліку мікротравм учасників освітнього процесу.

Відповідно до наказу від 16.02.2021року №23 «Про проведення чергового навчання з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки та безпеки життєдіяльності працівників закладу» у період з 22.02.2021 року по 26.02.2021 року було проведено навчання для обслуговуючого персоналу з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки та безпеки життєдіяльності з наступною перевіркою знань. Результати оформлено протоколами.

Наказом від 01.02.2021 року №15 «Про затвердження та введення в дію інструкцій з охорони праці» поновлені, затверджені та введені в дію окремі інструкції з охорони праці.

Наказом від 04.03.2021 року №36 «Про затвердження та введення в дію інструкцій з організації охорони життя і здоров’я дітей в дошкільному закладі» затверджені та введені в дію інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей.

Постійно поновлюється інформація на стендах з охорони праці та безпеки життєдіяльності, придбано нові плакати з безпеки життєдіяльності дошкільників. Поновлено план евакуації дітей на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

Плануються та проводяться профілактичні заходи та інші організаційні заходи, що направлені на підвищення рівня безпеки під час освітнього процесу. До річного плану роботи дошкільного навчального закладу включено розділ «Охорона життя і здоров’я дошкільників». Відповідний розділ є і в колективному договорі, заходи з якого виконуються відповідно до графіку.

Протягом навчального року організовувались заняття з вихованцями з питань безпеки життєдіяльності. Виготовлені різноманітні інформаційні матеріали-ширми, папки-пересувки тощо для батьків з безпеки життя людини в оточуючому середовищі. Методичний кабінет поповнено конспектами занять, ігор, спостережень, бесід з дітьми з безпеки життєдіяльності, виготовлено різноманітну наочність з даного питання.

Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності проводиться відповідно до сформованих планів – перспективного і календарного та супроводжується виданням відповідних наказів. Питання з охорони праці та безпеки життєдіяльності розглядаються на виробничих нарадах, профспілкових зборах колективу. У дошкільному закладі діє адміністративно-громадський контроль за станом з ОП. Медичні огляди співробітники проходять вчасно, відповідно до Положення про медичні огляди працівників певних категорій.

До Всесвітнього дня охорони праці в закладі проведено Тиждень профілактики та культури безпеки праці відповідно до плану заходів із відзначення Дня охорони праці в Україні у 2021 році під девізом «Передбачати, готуватися та реагувати на кризи – ІНВЕСТУЄМО ЗАРАЗ У СТІЙКІ СИСТЕМИ БЗР» у період з 26.04.2021 року по 30.04.2021 року.

Протягом 2020/2021 н. р. проведено перезарядку 18 вогнегасників ВП-5, виконано замір металевого зв’язку електроустаткування із заземлюючим контуром.

Проведено ремонт:

- роздягальних кімнат гр. Сонечко, гр. Зайчики, гр. Синички;

- спортивного залу;

- фарбування стін, стелі, підлоги, сходових клітин коридору І та ІІ поверху;

- фарбування пожежних драбин;

- циклювання та фарбування паркету в музичному залі.

Замінено лінолеум в:

- груповій кімнаті гр. Сонечко;

Замінено:

- труби стояків системи каналізації гр. Калина, гр. Ромашка, гр. Колосок;

- батареї системи опалення в гр. Синички, гр. Сонечко.

Проведено заходи з благоустрою: проведена декоративна обрізка дерев, вивезено опале листя та гілля.Висаджено 5 дерев, 15 кущів. Замінено ліки та лікарські засоби для надання першої невідкладної допомоги тощо.

Придбано інвентар на харчоблок.

В дошкільному закладі встановлена автоматична пожежна сигналізація, приміщення обладнано системою оповіщення про пожежу.

В приміщенні комори встановлено сертифіковані протипожежні двері 2-го типу з межею вогнестійкості не менше 0,6. Проведена промивка та гідравлічне випробування системи опалення.

З метою забезпечення скоординованих дій органів управління ЦЗ в умовах виникнення надзвичайних ситуацій начальник ЦЗ дошкільного навчального закладу Юрченко Л. О. брала участь у таких заходах:

- 30.09.2020 року – штабні навчання з теми «Дії керівного складу і сил цивільного захисту міста у разі виникнення надзвичайної ситуації внаслідок пориву труби магістральної мережі теплопостачання «ТЕЦ – місто» в умовах низької температури повітря та сильного снігопаду» (проведені дистанційно).

Відповідно до наказу від.02.03.2021 року №35 «Про підготовку і проведення заняття з цивільного захисту за темою «Робота керівного і особового складу пункту безпечного розміщення по прийому, розміщенню і всебічному забезпеченню матерів з малими дітьми з числа населення міста, яке евакуйоване із зони ураження у разі виникнення надзвичайної ситуації» 17 березня 2021 року в дошкільному закладі проведено заняття з дотриманням карантинних вимог в приміщенні закладу у відповідності з розрахунком розміщення підрозділів і особового складу пункту безпечного розміщення (ПБР), зазначеним в інструкції начальника ПБР.

З 02 листопада по 06 листопада 2020 року проведено Тиждень знань з основ безпеки та життєдіяльності з проведенням тренування щодо дій у разі виникнення надзвичайної ситуації (на випадок пожежі з евакуацією дітей та працівників).

На підставі наказу від 22.03.2021 року №45 «Про організацію і проведення Тижня безпеки дитини в дошкільному закладі» був проведений Тиждень безпеки дитини у період з по 12.04.2021 року по 16.04.2021 року. З метою поліпшення якості освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя, пропаганди здорового та безпечного способу життя серед дітей та працівників, вироблення умінь та навичок свого життя і здоров’я під час надзвичайних ситуацій 16 квітня 2021 року проведено тренування з евакуації вихованців та працівників гасінню умовної пожежі.

Розроблено Інструкцію щодо дій персоналу дошкільного навчального закладу у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій у новій редакції у відповідності з вимогами Кодексу цивільного захисту України і інших підзаконних актів України з питань цивільного захисту.

Для якісної підготовки персоналу дошкільного закладу оновлені наочні матеріали з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, виготовлені пам’ятки з питань цивільного захисту.

Заняття з постійним складом з цивільного захисту під час карантину не проводилися.

Уточнено схеми оповіщення в умовах надзвичайних ситуацій в робочий і неробочий час.

Затверджений алгоритм оповіщення черговим (відповідальним) при аварійних подіях та надзвичайних ситуаціях.

17 червня 2021 року фахівцем сектора забезпечення заходів з попередження НС у Білоцерківському районі ЦЗД ГУ ДСНС України у Київській області старшим лейтенантом служби цивільного захисту Середою Н. В. проведено позаплановий захід державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, про що складений акт №953 від 17.06.2021 року. За результатами проведення заходів державного нагляду (контролю) встановлено відсутність порушень вимог законодавства.

Медичне обслуговування дітей в дошкільному закладі забезпечується відповідно до Порядку медичного обслуговування дітей в дошкільних навчальних закладах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 р. №826. Дошкільний навчальний заклад забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

За 2020 рік середній списковий склад – 197 дітей.

За 2020 рік всього д/днів проведено – 16449,

всього д/днів пропущено – 32998,

пропущено д/днів по хворобі – 282

з інших причин – 32716

Середнє число відвідувань однією дитиною – 83.

Середнє число, пропущено однією дитиною, складає 168.

Середнє число пропусків по хворобі однією дитиною – 1.

Середнє число пропусків з інших причин однією дитиною – 166.

Індекс здоров’я 81. Рівень здоров’я 80.

Коефіцієнт зайнятості місця за 2020 рік становить 33% (з 13.03.2020 року по 31.03.2020 року заклад не працював у зв’язку із введенням карантину через поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Укомплектованість – 110

За 5 місяців 2021 року середньосписочний склад – 199

За 5 місяців 2021 року всього д/днів проведено – 10946,

всього д/днів пропущено – 9153,

пропущено д/днів по хворобі – 126, з інших причин – 9027

Середнє число відвідувань однією дитиною – 55.

Середнє число пропусків однією дитиною – 46.

Середнє число пропусків по хворобі однією дитиною – 0,6.

Середнє число пропусків з інших причин – 45,4.

Індекс здоров’я 82.

Рівень здоров’я 78.

Коефіцієнт зайнятості місця – 54

Укомплектованість – 111

За 2020/2021 н. р. середня відвідуваність складає 59%, захворюваність – 1%. Найвища відвідуваність у гр. Синички – 73%, гр. Зайчики – 61%, серед груп компенсуючого типу з порушенням ОРА – гр. Соловейки» – 75%, гр. Веснянка – 71%.

Найнижчий показник в гр. Ромашка – 41%, гр. Малятко – 51%, гр. Дзвіночок – 51%, гр. Барвінок – 53%, гр. Сонечко – 58%, гр. Калина – 59%.

Найвищий рівень захворюваності в гр. Зайчики – відсутня, гр. Сопілка – 0,3%, гр. Сонечко – 0,4%, гр. Малятко, Синички, Веснянка по 1%.

Найвищий рівень захворюваності в гр. Калинка – 3%, гр. Дзвіночок, гр. Ромашка, гр. Соловейки по 2% (додаток 1).

28 січня 2020 року в дошкільному навчальному закладі Білоцерківськимміським відділом лабораторних досліджень ДУ «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України» проведені лабораторно-інструментальні дослідження – санітарно-мікробіологічне дослідження піску, випробувань з об’єктів зовнішнього середовища, об’єктів біологічного матеріалу, метеорологічних факторів, випробування повітря житлових та громадських приміщень, рівень освітленості в ігрових кімнатах. Відповідно до протоколів випробувань від 29.01.2020 року №1-10, від 31.01.2020 року №15-16, від 03.02.2020 року №2-3, №4-5, №21-25. Відхилень від нормативних вимог санітарних правил і норм не виявлено.

26 серпня 2020 року було проведено аналіз проб по органолептичних, фізіко-хімічних та мікробіологічним показникам відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», про що наданий протокол випробування ПВВ №103/20 від 28.08.2020 року. Вода відповідає нормативам. (додаток 2).

Харчування дітей проводиться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОіН та МОЗ України від 17.04.2006р. № 298/227 із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України від 26.02.2013 р. № 202/165

В дошкільному закладі встановлено триразове харчування. Діти, які знаходяться на «Д» обліку, отримують дієтичне харчування (3 дитини). Здійснюється систематичний контроль за організацією харчування, закладкою продуктів, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання та дотриманням термінів реалізації продуктів.

Аналіз виконання норм харчування дітей у дошкільному навчальному закладі за 2020 рік з розрахунку фактичного споживання продуктів однією дитиною (у % в середньому) (додаток 3 ).

Середній показник виконання норм основних продуктів харчування дітей у дошкільному закладі в 2020 році складає 72,4%. Середня вартість харчування за 2020 рік – 28.39 грн..

У 2020 році зросли показники виконання норм риби, олії, сметани, картоплі, овочів.

Середній показник виконання норм основних продуктів харчування дітей у дошкільному закладі за І квартал 2021 року складає 71,68%.Середня вартість харчування за І квартал 2021 року складає 29.50 грн. (додаток 4 ).

У 2021 році сестра медична з дієтичного харчування, шеф-кухар та комірник закладу пройшли теоретичний та практичний курс навчання щодо питань розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління харчових продуктів (НАССР) та отримали сертифікати.

За 2020/2021 навчальний рік зареєстровано 4 письмових звернення. Усні звернення стосувалися питань організації життєдіяльності закладу (забирання дітей неповнолітніми, гнучкий режим, організація харчування), рекомендацій та побажань працівникам закладу. Звернення до УОН БМР, виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, Департаменту освіти і науки КОДА – відсутні

Адміністрація вчасно реагувала на зауваження та пропозиції, викладені батьками та батьківськими комітетами груп. Випадків порушення встановлених термінів розгляду заяв і скарг не було. На інформаційному стенді дошкільного навчального закладу функціонує сторінка «Звернення громадян», де розміщено нормативні документи, відповідно до яких здійснюється розгляд звернень громадян та аналітичні матеріали щодо стану роботи із зверненнями громадян за попередні періоди. В закладі облаштована Скринька довіри.

Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу провадиться на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства.

Джерелами фінансування закладу є кошти:

- засновника;

- відповідних бюджетів у розмірі передбаченому нормативами фінансування;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- кошти, отримані від надання закладами додаткових освітніх послуг;

- інші кошти, не заборонені законодавством.

На утримання дошкільного закладу з місцевого бюджету в 2020 році виділено 9 126 050.72 грн., що включають в себе оплату комунальних послуг, заробітну плату працівникам, оплату за харчування дітей в дошкільному закладі. В 2020 році утримання однієї дитини в закладі складало 47 285.24 грн., а в середньому на утримання однієї дитини по місту 37 126.19 грн..

Місцевим бюджетом на придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт було виділено 80 000.00 грн. на 2020 рік. За ці кошти придбано:

 1. Фарба емаль різна 52 шт. по 2.8 кг та фарба латексна акрилова 4 шт. по 14 кг – 8679.60 грн.
 2. Радіатори сталеві в ігрову кімнату гр. Сонечко та в спальню гр. Синички 9 шт. – 20700.00 грн.
 3. Ізогіпс 12 шт. по 25 кг та сатенгіпс 10 шт. по 25 кг – 3067.20 грн.
 4. Деревозахисний засіб 8 шт. по 2.5 л; лак паркетний 4 шт. по 2.5 л; розріджувач 6 шт. – 3404.40грн.
 5. Водонагрівачі 80 л 4 шт. – 12000.00 грн.
 6. Труба каналізаційна ПП 110 х 2000 мм – 1279.68 грн.
 7. Утеплювач для труб D65 (9 мм) 300 м. п. – 2520.00 грн.
 8. Лінолеум 55 м2 в ігрову групи Сонечко – 8205.30 грн.
 9. Двері протипожежні металеві ЕІ-60 – 8132.46 грн.
 10. Драбина – 1588.00 грн.
 11. Змішувачі для мийних ван та умивальників 22 шт. – 10325.00 грн.

Всього на суму – 79901,64 грн.

Придбано за кошти державної субвенції для дітей з особливими освітніми потребами

 1. Комплект дитячих модулів «Столик» і качалка «Жираф» – 7400.00 грн.
 2. Дитячий мат «Велетень», 3 шт. – 10350.00 грн.
 3. Комплект м’якого обладнання – 25100.00 грн.

- гральний набір «Коник-стрибунець»

- сухий басейн

- гральна доріжка

- жираф

 1. Обладнання – 15923.00 грн.

- гірка-гойдалка «Веселка»

- ходулі на мотузках

- пісочниця з підсвіткою

- драбина-балансир

 1. Комплект шведських стінок – 11600.00 грн.

- шведська стінка «Сир»

- частина скалодрому з зачепами та трубою

 1. Персональний комп’ютер – 19841.28 грн.
 2. Принтер БФП Сanon – 9169.92 грн.
 3. Принтер БФП Epson – 7830.60 грн.

Придбано:

 1. Ковдра дитяча 208 шт. – 26117.88 грн.
 2. Тонометр механічний – 550.00 грн.
 3. Лікарські засоби та медикаменти для надання невідкладної допомоги – 2128.48 грн.
 4. Лічильник холодної води – 645.00 грн.

Проведено:

 1. Обробку дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином – 6177.00 грн.
 2. Ремонт металопластикових конструкцій (встановлення фрамуг) – 8870.00 грн.

Придбано для роботи закладу в умовах адаптивного карантину:

 1. Засіб дезінфекційний «Хлоргексидин-Солюшин форте» (5 л.) 64 шт. – 26880.00 грн.
 2. Засіб дезінфекційний «Хлоргексидин-Солюшин форте» з дозатором 16 шт. – 2032.00 грн.
 3. Санітаб 9 банок (2700 таблеток) – 2376.00 грн.
 4. Маски медичні 2280 шт. – 6840.00 грн.
 5. Рукавиці латексні 360 шт. – 990.00 грн.
 6. Захисний щиток 2 шт. – 304.00 грн.
 7. Термометр безконтактний 3 шт. – 4400.00 грн.

Відповідно до кошторису закладу на 2020 рік придбано медикаменти на суму 2678.48 грн., з них засоби для надання невідкладної допомоги – 1096.12 грн., перев’язочний матеріал – 629.38 грн., засоби індивідуального захисту – 402,98 грн.Придбанотонометр механічний – 550.00 грн..

Здійснено підписку фахових видань – 500.00 грн.

У червні 2021 року в дошкільному закладі проведено капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації, відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації.

Дошкільний навчальний заклад тісно співпрацює з батьківським комітетом на чолі з Каран О. М. та родинами вихованців, працює Благодійний фонд «Перлинка Надросся»Завдяки допомоги батьків оновлено матеріальну базу закладу.

Акти про надходження та витрати коштів Благодійного фонду «Перлинка Надросся» знаходяться на персональному сайті закладу в розділі Благодійний фонд – Фінансовий звіт за адресою http://fond.osvita-bmr.com/dnz-32 та висвітлюються на інформаційному стенді закладу. Усі придбані матеріали поставлено на облік в централізованій бухгалтерії Управління освіти і науки заступником завідувача з господарства Івановою О. Б. На персональному сайті створена сторінка «Прозорість та інформаційна відкритість», де систематично висвітлюються звіти централізованої бухгалтерії Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради про надходження та використання коштів з загального фонду, про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, кошторис доходів та видатків, інші матеріали.

На 2021 рік заплановано відремонтувати за наявності фінансування:

- цоколь та відмостку будівлі закладу;

- харчоблок;

- пральню;

- медичний кабінет;

- загальний туалет;

- підлога туалету групи Барвінок;

- прогулянкові тераси;

- асфальтобетонне покриття доріжок

Потребує заміни лінолеум:

- по коридорах І та ІІ поверху закладу;

- в групових кімнатах груп Колосок, Зайчики.

Потребують заміни:

- батареї системи опалення спальних кімнат груп Веснянка, Соловейки;

- система водопостачання та каналізації в групі Сонечко;

- унітази в групі Сонечко, в загальному туалеті та медичному кабінеті.

Потребує утеплення зовнішніх стін будівлі закладу.

За літній період необхідно перезарядити 18 вогнегасників ВП-5 та придбати 1 вуглекислотний вогнегасник на харчоблок, провести чергове гідравлічне випробування системи опалення та виконання замірів опору ізоляції силової та освітлювальної електромережі.

Головна мета дошкільного закладу – виховати зрілу особистість, в якої сформовані світогляд, прагнення домогтися успіху, впевненість у собі, почуття власної гідності, емоційну сприйнятливість, вольові риси характеру, створити належні умови для повноцінної реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, проявів своїх сутнісних сил.

Кiлькiсть переглядiв: 283

Коментарi