ЗВІТ
завідувача дошкільного навчального закладу
(ясел-садка) комбінованого типу № 32 «Перлинка» Білоцерківської міської ради Київської області
Юрченко Людмили Олександрівни
про свою діяльність
у 2018/2019 навчальному році

План виступу

1.Створення в дошкільному закладі умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти.

2. Забезпечення закладу кваліфікованими кадрами, доцільність їх розстановки.

3. Організація навчально-виховного процесу дітей 6 року життя.

4. Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

5. Стан дитячого травматизму.

6. Дотримання вимог охорони праці. санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

7. Організація харчування та медичного обслуговування вихованців.

8. Аналіз звернень громадян з питань діяльності дошкільного навчального закладу.

9. Зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного закладу.

10. Залучення додаткових джерел фінансування та їх раціональне використання.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №32 «Перлинка» функціонує з 31 грудня 1975 року. Приміщення типове, проектна потужність 320 місць, 14 вікових груп. З січня 2005 року засновник – Білоцерківська міська рада.

У своїй діяльності дошкільний навчальний заклад керується:

- Конституцією України;

- Міжнародною конвенцією ООН про права дитини (схваленою Генеральною Асамблеєю ООН 20.11.1989 року і ратифікованою Постановою ВР України від 27.02.1991 № 789);

- Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII;

- Законом України «Про дошкільну освіту» (із змінами), затвердженим наказом Президента України від 11.07.2001 року № 2628-ІІІ;

- Законом України «Про охорону дитинства», затвердженим постановою ВР України від 26.04.2004 року № 2402-ІІІ;

- Положенням про дошкільний навчальний заклад (із змінами), затвердженим наказом Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року № 305;

- Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 № 615;

- Рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, задоволення потреб громадян у догляді, вихованні, навчанні та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

В дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) комбінованого типу №32 «Перлинка» створені належні умови для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної дошкільної освіти. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів, набуття нею соціального досвіду;

- забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- надання комплексної допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та психічного розвитку.

Дошкільний заклад працює за 10,5 годинним режимом, чергова група – 12 годин.

В дошкільному закладі функціонують 12 груп:

- раннього дошкільного віку - 2;

- дошкільного віку загального розвитку – 3;

- компенсуючого типу – 4, з них:

- 2 групи для дітей з порушенням опоно-рухового апарату;

- 2 групи для дітей з затримкою психічного розвитку;

- інклюзивні групи – 3.

Станом на 01 червня 2019 року в закладі нараховується 219 дітей:

ясельні групи – 40;

молодші групи – 26;

середні групи – 22;

старші групи – 25;

групи компенсуючого типу (ОРА) – 28;

групи компенсуючого типу (ЗПР) – 21;

інклюзивні групи – 57.

З метою створення єдиної загальноміської електронної реєстрації дітей до закладів дошкільної освіти комунальної форми власності, забезпечення відкритого освітнього ресурсу для батьківської громадськості рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з 01.09.2018 року впроваджено електронний запис дітей до закладів дошкільної освіти. З 01.09.2019 по 31.05.2019 до нашого закладу зареєстровано 71 дитина, з них зараховано та вже відвідують 26 дітей.

В дошкільному навчальному закладі створено банк даних дітей соціально незахищених категорій: напівсиріт – 5 дітей; дітей з інвалідністю – 10; дітей з багатодітних сімей – 10; з малозабезпечених сімей – 7 дітей; 21 дитина, батьки яких є учасниками бойових дій АТО;діти із сімей, яких виховує одинока мама відсутні; дітей,батьки яких були переміщені з тимчасово окупованих територій – 4. В дошкільному закладі створено Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї (наказ від 07.09.2018 №91).Розроблено графік роботи Консультативного центру. Практичний психолог, вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи, сестра медична, інструктор з фізкультури, вихователь-методист, завідувач надають консультативну допомогу батькам з питань виховання та розвитку дітей.

Дошкільний навчальний заклад забезпечений педагогічними кадрами. Працює 36 педагогічних працівники. З них 24 вихователі та 3 асистента вихователя (21 працює з повним тижневим навантаженням, 6 на 0,9 ст. на підставі особистих заяв), 3 вчителя-логопеда, 2 вчителя-дефектолога, практичний психолог, інструктор з фізкультури, 2 музичних керівника.24 педагога мають повну вищу освіту,12 – неповну вищу освіту. Помічник вихователя Полтавець Н. В. здобуває вищу освіту за спеціальністю «Початкова освіта» у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

За результатами атестації:

- кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» – 4;

- кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» – 9;

- кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії» – 7;

- спеціалісти – 3;

- тарифні розряди – 13.

За стажем педагогічної роботи:

- до 3-х років – 1;

- до 5 років – 2;

- до 10 років – 7;

- до 25 років – 16;

- до 30 років – 5;

- до 35 років – 4;

- до 40 років – 1.

За віком:

- до 20 років – 0;

- до 30 років – 5;

- до 40 років – 9;

- до 50 років – 14;

- до 55 років – 3;

- старше 55 років – 3;

- старше 60 років – 2.

6 педагогів пройшли курси підвищення кваліфікації при КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів».

93% педагогічних працівників пройшли навчання за програмою Intel «Навчання для майбутнього» з використання інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до Державного стандарту освіти України.

Педагогічні працівники мають друковані матеріали у фахових виданнях:

- Творчий колектив у складі вихователя-методиста Ольшевської Ж. Ю., вчителів-логопедів Мягких Н. М., Щербини З. О., вчителя-дефектолога Малюченко Т. А., практичного психолога Олтаржевської Л. В., вихователя інклюзивної групи Зінченко А. В. є авторами посібника «Вихователю інклюзивної освіти».

- Вишківська В. Ю., вихователь групи «Сопілка» – консультація для вихователів закладів дошкільної освіти «Формування сенсорних здібностей дітей за допомогою блоків Дьєниша; конспект занять з використанням блоків Дьєниша для дітей молодшого дошкільного віку (4-й рік життя) «Подорож до ведмедика на лісову галявину». Освітній шкільний інтернет портал «Острів знань», травень 2019 року;

- Ольшевська Ж. Ю., вихователь-методист, Чернявська С. А., вихователь групи «Барвінок» – конспект заняття з мовленнєвого розвитку для дітей старшого дошкільного віку з використанням мнемотехнічних прийомів «Буратіно в гостях у дітей». Освітній шкільний інтернет портал «Острів знань», травень 2019 року;

- Марчук Л. В., вихователь групи компенсуючого типу для дітей з порушенням опорно-рухового апарату «Веснянка» – конспекти занять з народознавства «Вже недалечко червоне яєчко» та з мовленнєвого розвитку з використанням мнемотехнічних прийомів «Звідки до нас прийшов хліб». Учительський журнал-онлайн, квітень 2019 року.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану роботи, який складається на навчальний рік та оздоровчий період. План роботи дошкільного навчального закладу схвалений педагогічною радою від 30.08.2018 року, протокол № 1 та затверджений завідувачем дошкільного навчального закладу.

План роботи дієвий, ґрунтується на глибокому аналізі результативності освітнього процесу.

Основні завдання педагогічного колективу на 2018/2019 навчальний рік:

1. Забезпечити систематизацію змісту і засобів навчання, виховання та розвитку дітей дошкільного віку з формування україноцентричного контексту в дошкільній освіті згідно з вимогами Базового компоненту дошкільної освіти.

2. Продовжувати створювати сприятливі умови для організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами шляхом надання їм якісної корекційно-розвиткової допомоги.

3. Формувати розвиток ігрової компетенції дітей дошкільного віку.

4. Забезпечити наступність в роботі між дошкільною і початковою ланками освіти в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

Зміст дошкільної освіти визначається інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України від 13.06.2018 №1/9-386 «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році», Базовим компонентом дошкільної освіти. Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу працює за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» в усіх вікових групах, педагоги груп компенсуючого типу працюють за посібниками: «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення», «Діти з розладами аутистичного спектра: план корекційно-розвиткової роботи».

З метою поліпшення якості педагогічного процесу та реалізації варіативного змісту дошкільної освіти врповаджуються парціальні освітні програми та інноваційні технології і методики розвитку, виховання і навчання дітей:

- «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);

- «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. - Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.).;

- «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. – Лохвицька Л.В.);

- «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. – Лохвицька Л. В.);

- «Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху (авт. – Тимовський О.А., Репік І.А.);

- «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. - Єфименко М. М.);

- «Цікаві шашки», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки (авт. – Семизорова В.В., Романюк О.В., Дульська Г.П.);

- «Мудрі шахи», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи, гри в шахи (авт. - Семизорова В. В., Духновська О. І., Пащенко Л. Ю.);

- «Веселкова музикотерапія», програма з оздоровчо-освтньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку (авт.- Малашевська І.А., Демидова С.К.);

- програмою з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху «Дитина у світі дорожнього руху», (авт. – Тимовський О.А., Репік І.А.), (всі вікові групи).

Основною метою методичної роботи є підвищення якості освітньо-виховного процесу, що відповідає сучасним вимогам, шляхом удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів.

Для досягнення головної мети були поставлені основні завдання методичної служби:

- активне впровадження й використання досягнень і рекомендацій психолого-педагогічної науки;

- надання допомоги вихователям у впровадженні інноваційних технологій у освітньо-виховний процес в опануванні методичних прийомів навчання, виховання і розвитку дошкільників;

- залучення вихователів до творчого пошуку в процесі реалізації основної мети освітньо-виховного процесу;

- активізація діяльності вихователів у науково-дослідницькій роботі, стимулювання їх творчості та ініціативи;

- створення колективу однодумців, які зберігають традиції закладу й активно впроваджують інноваційні новітні технології у практику роботи;

У дошкільному закладі проводяться такі форми методичної роботи: педради, семінари, семінари-практикуми, консультації, рольові та ділові ігри, презентації ідей та матеріалів з досвіду роботи, навчальні тренінги, аналіз конкретних ситуацій, брейн-ринги, круглі столи, педгодини, колективні перегляди, виставки.

Вся методична робота планується в підрозділах річного плану. Надаються групові та індивідуальні консультації, проводяться виставки літератури, дидактичних посібників, надається допомога вихователям в підготовці до засідань педрад, семінарів, написанні планів, конспектів тощо. Методична робота опирається на діагностичну основу, яка містить в собі контроль, перевірку, накопичення та аналіз статистичних даних, виявлення динаміки, тенденцій та прогнозування подальшого розвитку освітнього процесу в закладі. Вихователем-методистом розроблені і постійно використовуються схеми тематичних та комплексних перевірок для вивчення стану роботи з різних розділів програми.

Моніторинг якості освітніх послуг здійснюється за допомогою спостереження за життєдіяльністю дітей під час відвідування занять, відпочинку, прогулянок, бесід з дітьми, вивчення рівня засвоєння програмових вимог; аналізу виступів вихователів на засіданні педагогічної ради тощо.

Результати моніторингу виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти вихованців дошкільного закладу (крім корекційних груп) за освітніми лініями: особистість дитини, дитина в соціумі, дитина в природному довкіллі, дитина в світі культури, гра дитини, дитина в сенсорно-пізнавальному просторі, мовлення дитини (додаток 1).

З метою розвитку особистості дошкільників здійснюється гурткова робота (безкоштовно):

1. Спортивний напрямок

«Чудеса східної гімнастики» – керівник гуртка інструктор з фізкультури Камуз В. І..

2. Освітньо-оздоровчий напрямок:

«Веселкова музикотерапія» – керівник гуртка музичний керівник Дяченко Ж. В..

3. Інтелектуальний напрямок:

- «Країна шашок» – керівники гуртка вихователі групи компенсуючого типу (ОРА) «Соловейки» Березовська А. В., Муковоз О. П. та вихователі інклюзивної групи «Дзвіночок» – Однорог О. Г., Зінченко А. В..

- «Мудрі шахи» – керівники вихователі групи «Ромашка» – Січкар Т. О., Ужва Н. І.; групи компенсуючого типу (ОРА) «Веснянка» – Черкас Р. В., Марчук Л. В.; інклюзивної групи «Сонечко» – Подгорна С. А., Козаченко А. О..

Вихователі вільно обирають форми і методи для виховання та навчання, проявляють гнучкість, динамізм, здатність до самовдосконалення.

Організовуючи освітню діяльність, педагогічні працівники дошкільного навчального закладу систематично використовують завдання з ТРВЗ, експериментально-дослідницьку діяльність, проблемно-пошукові ситуації та інші методи і прийоми, що позитивно зарекомендували себе в сучасній дидактиці. Поєднуються вербальні, наочні та практичні методи, відводять належне місце продуктивним видам діяльності, у яких дошкільник здатен до самовираження й самореалізації (малювання, ліплення, аплікація, конструювання, художня праця), а також мовленнєвій, руховій, музичній діяльності.

З урахуванням різного рівня інтелектуального розвитку, відмінностей у спрямованості пізнавальних інтересів окремих дітей вихователі проводять диференційовану роботу на заняттях та в повсякденному житті, об’єднуючи малюків у підгрупи та добираючи для кожної з них навчальний матеріал різного змісту, складності та відповідні методи і прийоми.

Впродовж року в роботі з вихованцями були проведені різні форми роботи:

- тематичний день «День осіннього врожаю» (жовтень 2018 року)

- інтегроване заняття з мовленнєвого розвитку та музичної діяльності «Пригоди неслухняного мишеняти» (листопад 2018 року)

- драматизація казки «Ведмедикові сни» (грудень 2018 року)

- День зимових візерунків (грудень 2018 року)

- розвага «Малятко-здоров’ятко» (березень 2019 року)

- Тиждень безпеки дитини (01.04.2019 – 05.04.2019 року)

- День вишиванки (травень 2019 року)

- до Міжнародного дня захисту дітей – дитячий фестиваль «Щасливе дитинство» (червень 2019 року).

Вихованці дошкільного закладу брали участь в міському турнірі з шашок та фестивалі дитячої творчості «Веселі нотки».

14 квітня 2019 року в закладі проведений семінар-практикум для вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів міста з проблеми: «Створення сприятливих умов до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладу дошкільної освіти». Семінар-практикум проведений на високому організаційному та методичному рівні.

У квітні 2019 року на базі Білоцерківської загальноосвітньої школи №20 брали участь у семінарі «Трансформація освітнього процесу в умовах інклюзивного навчання і виховання» з виступами та презентаціями корекційно-розвиткової роботи для дітей з ООП в корекційних та інклюзивних групах закладу завідувача дошкільного закладу Юрченко Л. О., вчителя-дефектолога Малюченко Т. А., вчителя-логопеда Семенюк М. О..

Педагоги в своїй роботі використовують як традиційні, так і інноваційні методи і прийоми навчання. Нетрадиційні корекційні методики розкривають широкий спектр здібностей дитини, дозволяють створювати невимушені ситуації спілкування і максимально замотивувати дитину для спільної діяльності. Зокрема, арт-терапевтичні методики: ізотерапія, казкотерапія, пісочна терапія, пальчиковий ігротренінг, музикотерапія, гудзикотерапія, ниткографія, кольоротерапія. Часто ці технології інтегровані, доповнюють одна одну. Використання елементів цих технологій розвиває:

- загально навчальні вміння – це вміння вчитись жити, пристосуватись до мінливих умов через взаємовідносини дорослий-дитина, в ході яких напрацьовуються необхідні якості;

- інтелектуальну сферу, швидкість і гнучкість мислення;

- емоційно-вольову сферу, працездатність, поведінку: дитина навчається керувати собою, своїми емоціями.

У січні 2019 року відповідно до плану роботи управління освіти і науки Білоцерківської міської ради методистом НМЦ Семизоровою В. В. було здійснено вивчення стану організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі, про що складена довідка від 30.01.2019 року.

В закладі впроваджена інклюзивна форма навчання та виховання. Це – крок назустріч дитині, нові підходи до навчання дітей з особливими освітніми потребами, створення середовища, адаптованого до потреб особливих дітей, системна підготовка фахівців, розроблення індивідуальних програм розвитку.

Особливістю освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами є його корекційна спрямованість. Ефективність досягається на основі надання таким дітям якісної допомоги у взаємодії вихователів, асистентів вихователів, корекційних педагогів і батьків.

Головною метою інклюзивного навчання є реалізація прав дітей з особливими освітніми потребами на отримання освіти у відповідності з їх можливостями і здібностями, їх соціальна адаптація та інтеграція у суспільство, підвищення ролі сім’ї у вихованні і розвитку дитини. Педагоги брали участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Науково-методичні засади формування спеціальних компетентностей у дітей з порушеннями інтелектуального розвитку в процесі корекційно-розвиткової роботи», листопад 2018 року та у І Міжнародному фестивалі арт-терапії «Арт-практик. Діти», м. Київ, грудень 2018 року. 9 педагогів пройшли навчання за семінарсько-тренінговою програмою: «Сенсо-моторна інтеграція як основа успішного навчання дитини з аутизму», тренер професор Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, Голова Рад ГО фахівців «Маленький принц» – Тетяна Скрипник, червень 2018 р..

Проведено майстри-класи для слухачів курсів підвищення кваліфікації вихователів, вчителів-логопедів, практичних психологів дошкільних навчальних закладів Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» м. Біла Церква «Організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми дошкільного віку, які мають особливі освітні потреби» (2018 р.).

Заключені договори про співпрацю: БСЗОШ №19, БЗОШ №20, ГО «Ми – особливі».

27 березня 2019 року в дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) комбінованого типу №32 «Перлинка» відбулось урочисте відкриття кімнати сенсорної інтеграції для проведення стимуляційних занять з дітьми з особливими освітніми потребами.

Щиро вдячні за допомогу, підтримку та розуміння того, як важливо вірити в можливості та досягнення особливих діток: начальнику управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Ю. Ф. Петрику, ГО «Ми - особливі», БФ "Перлинка Надросся", БФ "Рух молоді", Володимиру Полочанінову, Народному депутату України Олександру Шевченку, Депутату Київської обласної ради Вячеславу Хмельницькому, депутатам міської ради: Дмитру Мазуревичу, Ігору Гейлу, Андрію Королю, Дмитру Поліщуку, Миколі Дашкевичу, ПП "Будмаркет", Олені Дикій ООО "ДИ ЭЛ СИ ТРЕЙД CONCEPTO", художникам: Олені Шабельній, Борису Кухаренку, Марині Талалаєвій, Юлії Левчук.

З економії заробітної плати педагогічних працівників з 2017 року введені посади вчителя-дефектолога 0,5 ставки та вчителя-логопеда 0,5 ставки для роботи з дітьми з ООП, які відвідують інклюзивні групи.

Працівники закладу, вихованці та їхні батьки тісно співпрацюють з Білоцерківською волонтерською групою. До свят були зібрані та передані воїнам ООС продукти харчування, солодощі, сухофрукти, дитячі малюнки, обереги, виготовлені власноруч. Дошкільний заклад дієво співпрацює з ГО «Ми – особливі», «Зміни Білу Церкву». В закладі облаштували контейнери для роздільного збору сміття.

Випускники старших груп «Веснянка», «Ромашка», «Дзвіночок» приєдналися до екологічної акції «За чисте довкілля», не запускати повітряні кульки, а посадити дерева.

Проведені заходи, новини висвітлюються на персональному сайті. Також сайт включає поради фахівців, загальну інформацію про дошкільний заклад.Сайт доповнено новою сторінкою прозорість та інформаційна відкритість. Сайт дієвий та динамічний. Систематично поновлюються та поповнюються новим матеріалом сторінки груп «Зайчики», «Соловейки», «Веснянка».

Психологічне забезпечення освітнього процесу у дошкільному закладі здійснюється практичним психологом Олтаржевською Л. В..

Робота психологічної служби дошкільного навчального закладу №32 "Перлинка" на 2018/2019 н. р. планується відповідно до ст. 21, 22 Закону України "Про освіту", Положення про психологічну службу системи освіти України від 22.05.2018 №509, листа МОН України від 07.08.2018 №1/9-487 "Про пріоритетні напрямки роботи психологічної служби у системі освіти на 2018/2019 н. р."

Протягом 2018/2019 навчального року робота психологічної служби дошкільного навчального закладу була спрямована на вирішення завдань щодо вивчення особистості дитини, розвиток психічних процесів, нахилів, здібностей, що надавало змогу працювати, орієнтуючись на індивідуальні особливості кожної дитини та оптимізувати освітній процес. Для успішної раелізації поставлених завдань психологічний кабінет постійно поповнюється інноваційними розробками, новим інструментарієм для діагностичної та корекційної роботи.

Впродовж навчального року робота психологічної служби була спрямована на співпрацю з педагогічним колективом та батьками. Мета співпраці - підвищення рівня психологічної компетентності, допомога у застосування особистісно-орієнтованої моделі розвитку дошкільника та розвитку творчого потенціалу педагога.

Для реалізації поставлених завдань було проведено ряд заходів, як з педагогічним колективом, так із батьками дошкільного закладу:

- консультування педагогів:

- «Відкриваємо таємниці раннього віку», вересень 2018 р.;

- «Особливості адаптації дітей з особливими потребами», жовтень 2018 р.;

- «Розвиток дрібної моторики у дітей дошкільного віку», листопад 2018 р.;

- «Механізми виникнення та соціальний контекст психосоматичних розладів», грудень 2018 р.,

- «Причини порушення психічного здоров’я дитини», січень 2019 р.;

- «Про особливості педагогічного впливу на ставлення до себе малюка-дошкільника», березень 2019 р.;

- майстер-клас для педагогів: січень 2019 р. – «Happ-art мистецтво щастя. Позитивна психотерапія».

Консультування батьків:

- «Особливості виховання дитини раннього віку в дитячому садку», вересень 2018 р.;

- «Труднощі в розвитку та поведінці дитини», жовтень 2018 р.;

- «Дефіцит батьківської любові. Тонкощі спілкування, сприяємо розвитку дитини», грудень 2018 р..

Практичний психолог Олтаржевська Л. В. брала участь у родинному фестивалі з нагоди Міжнародного дня сім’ї «Щаслива родини – квітуча Україна», який відбувся 10 травня 2019 року.

Протягом навчального року батькам та педагогам була надана консультативна допомога у формі групових та індивідуальних консультацій, тематика яких:

- формування соціально-психологічної компетенції педагогів та батьків;

- проблема навчання, виховання та розвитку дітей;

- проблеми спілкування дітей з батьками, однолітками, педагогами;

- захист прав дітей.

В дошкільному закладі інформаційний куточок «Де отримати соціально-психологічну допомогу та підтримку» та сторінка практичного психолога на сайті дошкільного навчального закладу поповнювався та оновлювався систематично.

В закладі створені здорові та безпечні умови освітнього процесу згідно з чинним законодавством, нормативними, інструктивними та іншими документами з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Матеріально-технічне забезпечення закладу на належному рівні, використовується справне обладнання на харчоблоці та пральні. Забезпечено дотримання вимог правил з охорони праці під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання.

Випадки травматизму серед дітей та працівників – відсутні. Медичними працівниками систематично ведеться Журнал обліку мікротравм учасників навчально-виховного процесу.

Відповідно до наказу від 05.02.2019 №13 «Про проведення чергового навчання з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки та безпеки життєдіяльності працівників закладу» було проведено навчання для обслуговуючого персоналу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки з наступною перевіркою знань. Результати оформлено протоколами.

Постійно поновлюється інформація на стендах з охорони праці та безпеки життєдіяльності, придбано нові плакати з безпеки життєдіяльності дошкільників. Поновлено план евакуації дітей на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

Розроблені та затверджені іменні посадові та робочі інструкції для всіх категорій працівників. Плануються та проводяться профілактичні заходи та інші організаційні заходи, що направлені на підвищення рівня безпеки під час навчально-виховного процесу. До річного плану роботи дошкільного навчального закладу включено розділ «Охорона життя і здоров’я дошкільників». Відповідний розділ є і в Колективному договорі, заходи з якого виконуються відповідно до графіку.

Протягом навчального року організовувались заняття з вихованцями з питань безпеки життєдіяльності. Виготовлені різноманітні інформаційні матеріали-ширми, папки-пересувки тощо для батьків з безпеки життя людини в оточуючому середовищі. Методичний кабінет поповнено конспектами занять, ігор, спостережень, бесід з дітьми з безпеки життєдіяльності, виготовлено різноманітну наочність з даного питання.

Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності проводиться відповідно до сформованих планів – перспективного і календарного та супроводжується виданням відповідних наказів. Питання з охорони праці та безпеки життєдіяльності розглядаються на виробничих нарадах, профспілкових зборах колективу. У дошкільному закладі діє адміністративно-громадський контроль за станом з ОП І, ІІ, ІІІ ступенів. Медичні огляди співробітники проходять вчасно, відповідно до Положення про медичні огляди працівників певних категорій.

До Всесвітнього дня охорони праці в закладі проведено Тиждень профілактики та культури безпеки праці з 22 квітня 2019 року по 28 квітня 2019 року відповідно до плану заходів під девізом «Безпечне та здорове майбутнє праці».

Протягом 2018/2019 н. р. проведено перезарядку 16 вогнегасників ВП-5, виконано замір металевого зв’язку електроустаткування із заземлюючим контуром, проведено ремонт:

- роздягальних кімнат гр. «Барвінок», «Ромашка»;

- туалетної кімнати гр. «Веснянка»;

- спальної кімнати гр. «Вишенька»;

- кабінетів діловода, вихователя-методиста, медичного кабінету;

- стіни центрального входу;

- приміщення елеваторного вузла;

- косметичний ремонт харчоблоку.

Замінено:

- лінолеум в груповій кімнаті гр. «Ромашка»;

- в кабінеті вихователя-методиста;

- двері на терасі;

- вхідні зовнішні двері на харчоблоці;

- труби системи водопостачання та каналізації гр. «Синички».

Пофарбовано сходові клітини по коридорах та стіни коридору І поверху. Проведено заходи з благоустрою: проведена декоративна обрізка дерев, вивезено опале листя та гілля. Висаджено 7 дерев, 15 кущів. Замінено ліки та лікарські засоби для надання першої невідкладної допомоги тощо.

Придбано інвентар на харчоблок, тюлі в кабінет вихователя-методиста, дитячі комплекти постільної білизни (70 шт.).

З початку опалювального періоду 2018/2019 року в дошкільному закладі облаштований індивідуальний тепловий пункт.

Відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту уточнено Інструкцію щодо дій персоналу дошкільного навчального закладу у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій у новій редакції у відповідності з вимогами Кодексу цивільного захисту України та інших підзаконних актів України з питань цивільного захисту. Уточнено алгоритм оповіщення та дій керівного складу у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

13.03.2019 року було проведено штабне заняття з цивільного захисту за темою: «Робота керівного і особового складу пункту безпечного розміщення по прийому, розміщенню і всебічному забезпеченню матерів з малими дітьми з числа населення міста, яке евакуйоване із зони враження у разі виникнення надзвичайної ситуації».

Відповідно до наказів від 11.10.2018 №102 та від 11.03.2019 №32 «Про проведення тренування з евакуації й гасіння умовної пожежі» проведені планові об’єктові тренування з цивільного захисту та техногенної безпеки за темою: «Дії керівного складу і сил цивільного захисту при виникненні пожежі та здійсненні евакуаційних заходів», в яких приймали участь 119 вихованців та 55 працівників дошкільного закладу. Об’єктові тренування пройшли злагоджено, чітко. Кожен учасник діяв відповідно до своїх обов’язків, документи відпрацьовані в повному обсязі.

Відповідно до наказу від 06.03.2019 року №30 «Про організацію та проведення Тижня безпеки дитини в дошкільному закладі» у період з 01.04.2019 по 05.04.2019 в закладі проведено Тиждень безпеки дитини відповідно до плану.

22 квітня 2019 року інспектором групи запобігання НС 1-ДПРЗ ГУ ДСНС України у Київській області лейтенантом служби цивільного захисту Ніколенко Л. В. проведено планову перевірку приміщень та території дошкільного закладу. На основі припису від 23.04.2019 №126 щодо виявлених порушень розроблено план усунення недоліків із зазначенням конкретних термінів та відповідальних за усунення недоліків осіб.

Медичне обслуговування дітей в дошкільному закладі забезпечується відповідно до Порядку медичного обслуговування дітей в дошкільних навчальних закладах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 р. №826. Дошкільний навчальний заклад забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

За 2018 рік середній списковий склад – 206 дітей. За 2018 рік всього д/днів проведено 25575, всього д/днів пропущено 25925. Середнє число відвідувань однією дитиною 124. Середнє число, пропущено однією дитиною, складає 126. Середнє число пропусків по хворобі однією дитиною складає 2. Середнє число пропусків по іншим причинам однією дитиною – 124.

Індекс здоров’я 64. Рівень здоров’я 80. Коефіцієнт зайнятості місця за 2018 рік становить 50%. Абсолютні дані по загальній захворюваності за 2018 рік – 82; на 1000 – 398 випадків.

Рівень гострої захворюваності вихованців в 2018 році в порівнянні з 2017 роком зменшився: з 168 випадків до 82, темп приросту - 51,2%.

Інфекційні захворювання зменшилися – темп приросту – 66,6%.

Картка порівняльного аналізу відвідування дітьми дошкільного навчального закладу за 2016 – 2018 роки (додаток 2 ). За 5 місяців 2019 року середній списочний склад – 218 дітей. За 5 місяців 2019 року всього д/днів проведено 12391, всього д/днів пропущено 10063. Середнє число відвідувань однією дитиною 57. Середнє число, пропущено однією дитиною, складає 46. Середнє число пропусків по хворобі однією дитиною складає 2. Середнє число пропусків по іншим причинам однією дитиною – 44. Індекс здоров’я 80. Рівень здоров’я 80. Коефіцієнт зайнятості місця за 5 місяців 2019 року становить 55,0%.

Абсолютні дані по загальній захворюваності за 5 місяців 2019 року – 43 на 1000 випадків. Рівень гострої захворюваності вихованців за 5 місяців 2019 року в порівнянні з 2018 роком збільшився: із 37 випадків до 43, темп приросту + 13,9% за рахунок гострих бронхітів і ГРВІ.

Інфекційні захворювання зменшилися – з 7 випадків до 3. Темп приросту -57,1.

За 2018/2019 н. р. середня відвідуваність складає 58%. Найвища відвідуваність у гр. «Сонечко» – 70%, гр. «Дзвіночок» – 55%, гр. «Барвінок» – 50%, «Синички» – 50%, гр. «Малятко» – 50%; серед груп компенсуючого типу – «Веснянка» – 78%, «Соловейки» – 74%, «Колосок» – 70%, «Зайчики» – 64%. Найнижчий показник – гр. «Калина» – 44%, гр. «Сопілка» – 46%. Найнижча захворюваність в гр. «Дзвіночок» – 1,2%, гр. «Барвінок» – 1,4%, гр. «Зайчики» – 1,4%, гр. «Ромашка» – 2,2%, гр. «Колосок» – 2,6%, гр. «Синички» – 2,6%. Найвищий рівень захворюваності в гр. «Малятко» – 4,8%, гр. «Калина» – 4,7%, гр. «Сопілка» – 4,6% (додаток 3).

12 листопада 2018 року в дошкільному навчальному закладі Білоцерківським міським відділом лабораторних досліджень ДУ «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України» проведені лабораторно-інструментальні дослідження – санітарно-мікробіологічне дослідження піску, випробувань з об’єктів зовнішнього середовища, об’єктів біологічного матеріалу, метеорологічних факторів, випробування повітря житлових та громадських приміщень, рівень освітленості в ігрових кімнатах. Відповідно до висновків від 19.11.2018 року №02.04-03-342 «Про результати лабораторно-інструментальних досліджень» відхилень від нормативних вимог санітарних правил і норм не виявлено.

Харчування дітей проводиться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОіН та МОЗ України від 17.04.2006р. № 298/227 із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України від 26.02.2013 р. № 202/165.

В дошкільному закладі встановлено триразове харчування. Діти, які знаходяться на «Д» обліку, отримують дієтичне харчування (3 дитини). Здійснюється систематичний контроль за організацією харчування, закладкою продуктів, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання та дотриманням термінів реалізації продуктів.

Аналіз виконання норм харчування дітей у дошкільному навчальному закладі за 2018 рік з розрахунку фактичного споживання продуктів однією дитиною (у % в середньому) (додаток 4).

Середній показник виконання норм основних продуктів харчування дітей у дошкільному закладі в 2018 році складає 74% (у 2017 році – 68%).

У 2018 році зросли показники виконання норм масла вершкового, молока, сметани, яєць, картоплі, овочів, фруктів, соків, круп, хлібу; знизились з м’яса, риби, олії, сиру кисломолочного; знизились з м’яса, яєць, хліба (додаток 5 ).

Середній показник виконання норм основних продуктів харчування дітей у дошкільному закладі за І квартал 2019 року складає 75,68%.Середня вартість харчування 24 грн. 57 коп.

(додаток 6 ).

20 березня 2019 року комірник, сестра медична старша, завідувач закладу пройшли теоретичний та практичний курс навчання щодо питань розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР), про що отримано сертифікат.

За 2018/2019 навчальний рік зареєстровано 3 письмових звернень до управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. Усні звернення стосувалися питань організації життєдіяльності закладу (забирання дітей неповнолітніми, гнучкий режим, чергова група, організація харчування), рекомендацій та побажань працівникам закладу.

Адміністрація вчасно реагувала на зауваження та пропозиції, викладені батьками та батьківськими комітетами груп. Випадків порушення встановлених термінів розгляду заяв і скарг не було. На інформаційному стенді дошкільного навчального закладу функціонує сторінка «Звернення громадян», де розміщено нормативні документи, відповідно до яких здійснюється розгляд звернень громадян та аналітичні матеріали щодо стану роботи із зверненнями громадян за попередні періоди. В закладі облаштована Скринька довіри.

Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу провадиться на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства.

Джерелами фінансування закладу є кошти:

- засновника;

- відповідних бюджетів у розмірі передбаченому нормативами фінансування;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- кошти, отримані від надання закладами додаткових освітніх послуг;

- інші кошти, не заборонені законодавством.

На утримання дошкільного закладу з місцевого бюджету в 2018 році виділено 6 773 954.00 грн., що включають в себе оплату комунальних послуг, заробітну плату працівникам, оплату за харчування дітей в дошкільному закладі. В 2018 році утримання однієї дитини в закладі складало 34 039.00 грн., а в середньому на утримання однієї дитини по місту 23 000.00 грн..

Місцевим бюджетом на придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт було виділено 40 000.00 грн. на 2018 рік.

За ці кошти придбано:

- лінолеум, гр. «Ромашка», гральна кімната – 21550.20 грн.

- сатенгіпс, ізогіпс, гр. «Веснянка», «Барвінок», кабінет щеплень,

медичний кабінет, кабінет вихователя-методиста, коридор – 2904.60 грн.

- радіатор сталевий, гр. «Зайчики», роздягальна кімната – 2262.00 грн.

- лінолеум, кабінет заступника завідувача з господарства – 2351.40 грн.

- металопластиковий дверний блок – 10926.00 грн.

На посуд виділено 16000.00 грн. Придбано:

- каструля з нержавійки з кришкою 50 л (1 шт.) – 2371,53 грн.

- каструля з нержавійки з кришкою 40 л (3 шт.) – 6655,58 грн.

- каструля з нержавійки з кришкою 30 л (1 шт.) – 1912,53 грн.

- каструля з нержавійки з кришкою 20 л (2 шт.) – 3289,55 грн.

- каструля з нержавійки з кришкою 2 л (1 шт.) – 267,75 грн.

- сковорода чавунна з ручкою та кришкою d 24 – 229,50 грн.

Відповідно до кошторису закладу на 2018 рік придбані медикаменти на суму 2499.16грн., з них ліки для надання першої долікарської допомоги на суму 729,16 грн. та ростомір підлоговий з вагами на суму 1770.00 грн. здійснено підписку фахових видань – 500.00 грн.

В 2019 році на поточні ремонти місцевим бюджетом було виділено 40 000.00 грн.

Придбання матеріалів та обладнання заплановано протягом літнього періоду через централізовану бухгалтерію УОН БМР.

У 2019 році за кошти управління освіти і науки Білоцерківської міської ради придбано жаровочну шафу на суму 24000.00 грн.

Дошкільний навчальний заклад тісно співпрацює з батьківським комітетом на чолі з Курінною Л. О. та родинами вихованців, працює Благодійний фонду «Перлинка Надросся»Завдяки допомоги батьків оновлено матеріальну базу закладу.

Акти про надходження та витрати коштів Благодійного фонду «Перлинка Надросся» знаходяться на персональному сайті закладу в розділі Благодійний фонд – Фінансовий звіт за адресою http://fond.osvita-bmr.com/dnz-32 та висвітлюються на інформаційному стенді закладу. За період з 01.09.2018 року по 27.05.2019 року отримано 87576,31 грн., витрачено - 85515,73 грн.. Дата останнього внеску 24.05.2019 отримано 240.00 грн.; дата останнього звіту 26 травня 2019 року витрачено 957.99 грн.. Усі придбані матеріали поставлено на облік в централізованій бухгалтерії управління освіти і науки заступником завідувача з господарства Івановою О. Б.На персональному сайті створена сторінка «Прозорість та інформаційна відкритість», де систематично висвітлюються звіти централізованої бухгалтерії управління освіти і науки Білоцерківської міської ради про надходження та використання коштів з загального фонду, про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, кошторис доходів та видатків, інші матеріали.

На 2019/2020 н. р. заплановано (за наявності фінансування, бюджетні кошти):

- відремонтувати автоматичну пожежну сигналізацію;

- обладнати приміщення закладу системою оповіщення про пожежу ;

- в приміщенні електрощитової встановити сертифіковані протипожежні двері 2-го типу з межею вогнестійкості не менше 0,6;

- відремонтувати цоколь та відмостку будівлі закладу;

- ремонт прогулянкових терас, асфальтобетонне покриття доріжок;

- утеплення зовнішніх стін будівлі закладу;

- частковий ремонт м’якої покрівлі.

А також:

- щорічну промивку та гідравлічне випробування системи опалення;

- виконання замірів опору ізоляції силової та освітлювальної електромережі

косметичний ремонт:

- харчоблоку, пральні, медичного кабінету;

ремонт:

- стелі коридору ІІ поверху;

- сходів входу №2;

- частковий ремонт стін коридуру;

- групової кімнати гр. «Сопілка»;

- спальної кімнати гр. «Синички»;

- роздягальної кімнати гр. «Сонечко»;

- туалетної кімнати гр. «Калина»;

- буфетної гр. «Соловейки».

- заміна лінолеуму в роздягальні гр. «Сопілка» та на пральні;

- заміна лінолеуму по коридорах ІІ поверху закладу.

Головна мета дошкільного закладу – виховати зрілу особистість, в якої сформовані світогляд, прагнення домогтися успіху, впевненість у собі, почуття власної гідності, емоційну сприйнятливість, вольові риси характеру, створити належні умови для повноцінної реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, проявів своїх сутнісних сил.

Кiлькiсть переглядiв: 203

Коментарi