/Files/images/01.jpg

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ
дітей, які мають вади мовлення

Дитина, що має мовленнєві порушення, як ніхто, потребує кваліфікованої допомоги та емоційної підтримки батьків. У зв’язку з цим рекомендуємо:

- не вважайте свою дитину хворою, неповноцінною, гіршою за інших дітей-однолітків;

- не карайте її, не насміхайтесь з неї і не дозволяйте принижувати її;

- не порівнюйте її з іншими дітьми, які добре розмовляють, читають, пишуть;

- вселяйте в неї віру, надію, що все буде гаразд;

- намагайтеся якомога раніше помітити і зрозуміти проблеми своєї дитини;

- своєчасно зверніться до спеціалістів (логопеда, психолога, вихователя, дефектолога);

- якомога частіше кажіть дитині, що ви її любите і зробите все, щоб цей недолік ліквідувати;

- висловлюйтесь чітко і грамотно;

- не падайте духом, якщо швидких змін ви не помітите;

- вірте в свої сили і сили своєї дитини.


Не гайте часу і ваші зусилля будуть винагородженні!

/Files/images/2583723.jpg

Підготувала вчитель-логопед Семенюк Марія Олексіївна

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Перший рік життя.
1-2 міс. Дитина починає спілкування з дорослим. Малюк намагається спілкуватися за допомогою міміки та активних рухів. Посміхається при спілкуванні з дорослим. Виникає “комплекс пожвавлення”. З 3-4 міс. повертається на голос дорослого. З 3-6 міс. з’являється гуління, яке відрізняється від початкового різноманітністю звуків. Подовжуються ланцюжки звуків та з’являються сполучення губних звуків з голосними (па, ба, ма). Відбувається перехід до наступного етапу – лепету, який є дуже важливим в розвитку малюка. В період лепету (6-8 міс.) окремі артикуляції поєднуються в певній послідовності. Відбувається повторне промовляння складів (ба-ба-ба, ма-ма-ма). Спочатку дитина повторює звуки, а пізніше вона починає наслідувати звукам дорослого. Одночасно з лепетом малюк починає проявляти емоційні скрикування, проявляти радість або невдоволення. Промовляючи гучні звуки дитина намагається привернути до себе увагу або виявляє спротив, коли їй щось не подобається. В цей час з’являється здатність до наслідування. Малюк вже може наслідувати дії, наприклад: махати ручкою на прощання, плескати в долоні. В період 6-12 міс. лепет складається з 4-5 та більше складів. Дитина повторює склади, змінює інтонацію. У деяких дітей в цьому віці з’являються перші слова.

Другий рік життя.
Починається період активного розвитку мовлення. Дитина з кожним днем стає все більш самостійною, активною та проявляє більший інтерес до навколишнього світу. Продовжує розвиватися здатність малюка до наслідування. Значно поширюється запас слів, які дитина розуміє. На прохання дорослого малюк дає певні предмети , вказує на знайомі обличчя, іграшки, картинки. Впізнає своє зображення в дзеркалі, знає своє ім’я. Дитина вже не чекає, коли дорослий почне з нею розмову, а сама починає звертатися, коли хоче їсти, або не може одягнутися. Фрази з двох-трьох слів – є найчастішими висловлюваннями малюка в цьому віці. На цьому етапі фраза є простою та граматично не оформленою.

Третій рік життя.
Між 2 та 3 роками активно формується фразове мовлення. Висловлювання дитини стають граматично оформленими. Діти в цьому віці починають засвоювати граматичну будову мовлення: засвоюють відмінкові закінчення, узгоджують прикметник з іменником, використовують деякі прийменники (на, у), оволодівають навичками використання в мовленні форм однини та множини іменників. До трьох років у дитини формуються всі основні граматичні категорії. Відбувається активне зростання словникового запасу. Дитина в цьому віці активно наслідує однолітків та грає в колективні ігри.

Четвертий рік життя.
Відбувається істотне покращення в мовленнєвому розвитку. Дитина знає назви багатьох оточуючих предметів. Вона узагальнює їх, тобто розрізняє різні групи предметів та називає їх: посуд, одяг, іграшки, тварини і т.д. Діти 4-го року життя користуються в мовленні простими і складними реченнями. Найбільш розповсюджена форма висловлювання – просте поширене речення “Ми з мамою ходили в магазин за хлібом”, “Я люблю грати великою машиною”. Ваша дитина говорить велику кількість слів, але вимова звуків ще недостатньо чітка. Малюк може добре вимовляти слова, які складаються з двох складів, але при вимові слів з трьох-чотирьох складів може допускати помилки: пропустити цілий склад, переставити склади місцями, пропустити деякі приголосні звуки в середині слова.

П’ятий рік життя.
Словниковий запас дитини досягає 1500-2000 слів. В своїх висловлюваннях дитина використовує майже усі частини мовлення. Дитина продовжує засвоювати узагальнюючі слова. Відбувається інтенсивний розвиток граматичної будови мовлення, але дитина ще може допускати граматичні помилки: не завжди вірно використовує відмінкові закінчення, іноді неправильно узгоджує між собою слова. Дитина в цьому віці починає висловлювати особисту думку з приводу якихось подій, розмірковує про оточуючі предмети. За допомогою дорослих малюк переказує казки, повторює невеликі вірші. У більшості дітей в цьому віці покращується звуковимова: правильно вимовляють свистячі звуки (с, з, ц), починають вимовляти шиплячі звуки (ш, ж, ч), але ще можуть замінювати їх один-одним (наприклад, шапка – “сапка”, жовтий – “зовтий”). Звук р в цьому віці діти ще можуть замінювати на й, л або ль (наприклад, рак – “йак”, риба – “либа”, пиріг – “пиліг”).

Шостий рік життя.
До кінця шостого року життя активний словник дитини складає від 2500 до 3000 слів. Висловлювання дитини стають більш повними та точними. В п’ятирічному віці діти самостійно складають розповідь, переказують казку, що говорить про оволодіння одним з найважчих видів мовлення – монологічним мовленням. В висловлюваннях дитини з’являються складні речення (Тато дивився телевізор, а ми з мамою читали цікаву книгу). В мовленні дитини з’являються слова, що позначають якість предметів, матеріал з яких вони зроблені ( паперовий літак, дерев’яний стіл). Дитина використовує синоніми та антоніми. Дитина вже правильно узгоджує іменники з іншими частинами мови. В мовленні п’ятирічних дітей з’являються присвійні прикметники (собача лапа, заячі вуха), складні прийменники (з-за, з-під). В цьому віці дитина вже оволодіває різною складністю складової структури слів: не пропускає склади, не переставляє їх місцями. Значно покращується звуковимова. Більшість дітей вже правильно вимовляють шиплячі звуки (ш, ж, ч) та звуки р, рь. Але у деяких дітей ще можуть відмічатися заміни тих чи інших складних звуків, або спотворення їх правильної вимови.

Таблиця засвоєння дітьми звуків мови.
Дитина росте та розвивається. Відповідно відбувається розвиток її мовлення. Основними структурними компонентами мовлення є: звуковий склад, словник та граматична будова. Стосовно розвитку кожного з компонентів Ви ознайомилися в розділі “Вікові особливості мовленнєвого розвитку дитини”. Пам’ятайте, що кожна дитина – індивідуальна, особлива і, відповідно, загальний та мовленнєвий розвиток у різних дітей може мати деякі відмінності. Одні діти у віці 4-5 років вже чітко вимовляють усі звуки нашої мови, а в інших відмічається порушення вимови більшості звуків. Пропонуємо Вам таблицю, в якій наведений орієнтовний порядок засвоєння дітьми звуків нашої мови.

ВІК ДИТИНИ

ЗВУКИ МОВИ

Від 1 до 2 років


А, О, Е, М, П, Б

Від 2 до 3 років

У, І, И, Т, Д, В, Ф, Г, К, Х, Н, Й

Від 3 до 4 років

С, З, Ц


Від 4 до 5 років

Ш, Ж, Ч, Щ

Від 5 до 6 років

Л, Р

/Files/images/113849113_1_644x461_kurs-ekspres-navchannya-chitannya-dtey-5-7-rokv-cherez-skayp-abo-vdoma-kirovograd.jpg

Підготувала вчитель-логопед Семенюк Марія Олексіївна
Джерела:
http://www.logopedia.com.ua/parents_3.htm
http://doshkolenok.kiev.ua/rechevoe-razvitie/49-movlennevy-rozvytok.html

ЯКЩО ВАША ДИТИНА ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД ІНШИХ

Затримка психічного розвитку (ЗПР) - це уповільнення темпів її розвитку, що виражається у недостатньому загальному запасі знань, незрілості мислення, переважанні ігрових інтересів, швидкому пересиченні інтелектуальною діяльністю. Причин затримки психічного розвитку багато, серед них зокрема: • спадковість; • несприятливі умови виховання; • тривалі хвороби у ранньому дитинстві, які виснажують малюка; • порушення функціонування головного мозку, пов'язані з його ураженнями під час внутрішньоутробного розвитку внаслідок патології пологів, травм тощо.

Часто діагностуються такі діти вже в старшому дошкільному віці, тільки коли батьків починає турбувати питання підготовки дитини до школи. А до тих пір дехто з батьків вважає, що темпи розвитку їх дитини просто трохи відстають від темпів розвитку однолітків. Але ж чим раніше буде виявлена патологія, тим більше шансів успішно її подолати. Тому, усім батькам буде не зайвим знати ранні ознаки та прояви затримки в розвитку дитини. Вони проявляються вже в ранньому /до 3-х років/ дитинстві.
Характерними ознаками ЗПР дитини раннього віку є:
• недорозвинені мовленнєві функції - відсутність фразового мовлення, обмежений словниковий запас, аграматизми, неправильна вимова, утруднення мовленнєвого відтворення;
• не сформовані навички самообслуговування - дитина не може самостійно одягнутися, неохайна, не вміє користуватися ложкою, серветкою тощо;
• низький рівень розвитку пізнавальних процесів - сприймання, пам'яті, уваги, уяви, мислення;
• низький рівень і темп розвитку ігрової діяльності - примітивність та одноманітність ігрових дій;
• незрілі моторні функції - виявляються у недорозвитку загальної та дрібної моторики;
• нездатність до узагальнення й цілісності сприймання, які знижують результативність продуктивних видів діяльності, зокрема малювання та конструювання;
• недорозвиток емоційно-вольової сфери, що призводить до негативних проявів у поведінці.
Дитина не розуміє, як слід поводитися з дорослими, може бути нав'язливою. Такій дитині складно дотримуватися правил поведінки у групі, підтримувати стосунки зі своїми однолітками тощо.

Перше, що рекомендують спеціалісти зробити при виявленні у вашої дитини деяких з цих ознак у віці 2-3 років - це звернути більше уваги і спробувати навчити дитину необхідним навичкам. Не виключено, що в дитини до тих пір просто не було необхідності та мотивації оволодівати перерахованими навичками. Що дорослі не встигли усвідомити що дитина росте і може багато чого в побуті робити вже сама. Якщо ваші спроби протягом 1-2 місяців не дають бажаного результату слід звернутися за консультацією до дитячого невролога. Спеціаліст зможе кваліфіковано визначити наявність патології чи спростувати ваші підозри.
Затримка психічного розвитку в дитини викликає у багатьох батьків розгубленість та неспокій, часто вносить у родинну атмосферу напруженість та тривожність, провокує розлад між подружжям, між батьками й малюком, інколи навіть призводить до неусвідомленого неприйняття дитини батьками. У такій сім'ї дитина почувається незатишно. Батьки часто дратуються через хворобливу розгальмованість, неспокій дитини, але зрештою почуваються винними через власну неспроможність позитивно впливати на неї.

Дитина з затримкою в психічному чи мовленнєвому розвитку, яка поступає в дошкільний заклад, має право на особливе відношення та подвійну увагу до себе та її розвитку. Не слід приховувати від працівників закладу проблем, які є в розвитку дитини, в її поведінці. Працівники дошкільного закладу мають знати усі тонкощі та особливості вашої дитини - до чого вона звикла, що любить і як можна домогтися контакту з нею. Такі діти постійно знаходяться під особливим медичним, педагогічним, логопедичним та психологічним супроводом. Тому що тільки спільними зусиллями членів родини та дошкільного закладу, різних спеціалістів - педагогів, медиків, психолога, логопеда, дефектолога, музичного керівника та фізінструктора, можна розраховувати на позитивні результати та реабілітацію дитини протягом дошкільного віку. А, значить, вступ дитини до школи звичайного типу.

Значну увагу працівники дошкільних закладів приділяють не тільки роботі з самою дитиною, але й здійсненню логопедичного супроводу батьків, бо вони знаходяться в прихованому чи явному стресі і потребують кваліфікованої підтримки та допомоги. Логопедична підтримка передбачає як підтримку батьків та інших родичів дітей із ЗПР, так і підтримку самих дітей. Підтримка батьків спрямована на:
• зниження емоційного дискомфорту, пов'язаного із затримкою психічного розвитку дитини;
• підтримування впевненості батьків у можливостях дитини;
• формування у батьків адекватного ставлення до проблем дитини;
• формування адекватних батьківсько-дитячих стосунків і стилів сімейного виховання;
• здійснення патронажу родин.

Поєднання батьківської любові , терпіння та віри в свою дитину з одного боку, і систематична співпраця з спеціалістами, гарантують позитивні результати та подолання проблем в розвитку вашої дитини.

/Files/images/113-300x200.jpg

Підготувала вчитель-логопед Семенюк Марія Олексіївна
Джерела:
http://novasimya.org.ua/articles/12/
http://library.rehab.org.ua/ukrainian/soc/illyashenko

ДРІБНА МОТОРИКА: РОЗВИВАЄМО МАЛЮКА

Про те, що потрібно розвивати дрібну моторику малюка, знають усі. І розвивати її ніколи не рано і ніколи не пізно. Ігрові заняття не займуть багато часу, а от результат розвитку дрібної моторики дуже важливий для розумового і психічного розвитку дитини.

Навіщо її потрібно розвивати?
Різноманітні вправи з розвитку дрібної моторики сприяють розвитку уваги, мислення, координації, спостережливості, уяви, зорової і рухової пам’яті. А надалі, гарні навички дрібної моторики допоможуть малюку і в повсякденному житті: одягатися, застібати гудзики, зав’язувати вузли, малювати і писати.

Розвиток за допомогою ігор.
Зараз на вітринах дитячих магазинів можна знайти масу іграшок, які не тільки здатні розважити малюка, але і направлені на розвиток дрібної моторики (шнурування, рамочки Монтессорі, пазли, мозаїка, фарби). В ході гри малюк удосконалює рухи своїх пальчиків, розвиває тактильні відчуття, реалізує творчі здібності.
Однак якщо трохи подумати і проявити фантазію, то й за допомогою «підручних засобів» можна з успіхом займатися з дитиною розвитком дрібної моторики. А самі звичайні, на перший погляд, предмети, викличуть у дитини непідробний захват.

Розвиток за допомогою пальчикових ігор і гімнастики.
Всіма улюблені «Сорока-ворона», «Ладоньки», «Йде коза рогата» мають успіх у малят і по сей день. До них Ви можете додати і елементарний масаж. Ніжні, м’які погладжування, які відмінно розвивають дрібну моторику і сприяють зміцненню контакту між дорослим і малюком.

Розвиток за допомогою ліплення з тіста.
Тісто чудово замінить пластилін і глину в заняттях з розвитку дрібної моторики. Поки мама буде готувати обід, малюк із задоволенням потренується у виготовленні веселих фігурок з тіста. Його можна м’яти, тикати в нього пальчиком, робити кульки або ковбаски і катати по столу, тим самим розвиваючи м'язи пальців рук.
Для таких ігор краще використовувати солоне тісто. Робиться воно досить просто: 1 склянку солі «Екстра», 1 склянка борошна, столова ложка рослинної олії і півсклянки води. Все ретельно перемішати, покласти на пару годин в холодильник, і тісто готове до роботи – таке тісто дуже пластично, повільно застигає і ідеально підходить для вправ з розвитку дрібної моторики. У поліетиленовому пакеті воно може зберігатися кілька днів, тому виготовлення матеріалу для вправ не займе багато часу.

Ігри з крупами та природним матеріалом.
Запропонуйте малюкові наступну вправу. На піднос насипте тонким шаром дрібну крупу і покажіть дитині, як можна малювати на цьому «листі» пальчиком. Нехай дитина намалює крапочки, кружечки, палички, зробить відбиток долонькою. Малювати можна не тільки вказівним, а й іншими пальчиками.
Насипте в каструльку квасолю і заховайте там маленькі іграшки або великі гудзики. Нехай малюк спробує їх відшукати, заодно розвиваючи дрібну моторику.

Ігри з крупами: перебирати в різні ємкості перемішаний горох і квасолю, а потім і дрібніші крупи; пересипати і перемішувати крупи, розтирати в руках.
Для розвитку дрібної моторики рук буде корисним нанизування макаронів на мотузочку, малюкам можна нанизувати бублики.
Зберіть під час прогулянки каштани, шишки, жолуді чи горіхи... Викладайте з них доріжки (наприклад, від іграшки до іграшки), будуйте пірамідки, будиночки.

/Files/images/2.JPG

Викладання доріжок з каштанів - Денис Ч., Артем П., Дарина С. (група "Зайчики")

Розвиток дрібної моторики за допомогою гри з папером
Це просто дивно, як діти люблять зосереджено рвати на дрібні шматочки газету або серветку! Ще папір можна м’яти або вирізати з нього різні фігурки. Для цієї мети необхідно придбати спеціальні дитячі ножиці із закругленими кінцями.

Також діти обожнюють щось відкручувати і закручувати – це одне з найбільш природних вправ з розвитку дрібної моторики. Дайте дитині невелику баночку, наприклад, з-під дитячого харчування, йогурту або крему, і спочатку покажіть, як потрібно діяти, щоб відкрити, а потім закрити баночку. Повірте, це заняття дуже захопить дитину! До того ж в прозору ємкість можна складати щось дуже маленьке, а потім так цікаво на все це дивитися і вивчати, в процесі гри розвиваючи дрібну моторику.

Намагайтеся не обмежувати свого маленького дослідника в його бажанні пізнати навколишній світ. Будьте завжди поруч, допомагайте йому зрозуміти що до чого і з розвитком дрібної моторики не повинно виникнути проблем!

Підготувала вчитель-логопед Семенюк Марія Олексіївна
Джерела:
http://dnz1.s.goroo.org.ua/rozvitok-dribno%D1%97-motoriki-ruk/
http://www.logopedia.com.ua/parents_21.htm
http://www.marite.org.ua/news/vse_pro_dribnu_motoriku_ruk/2012-02-10-183

БЕРЕЖІТЬ ДИТЯЧІ ГОЛОСИ!

В дошкільних навчальних закладах, вдома, на дитячих вечірках (днях народження), на вулиці дуже часто просять дітей голосно відповідати, читати вірші, співати, щоб всім було чути.
Але багато батьків та педагогів не розуміють, що потрібно запобігати щонайменшому перегріванню голосових зв’язок дітей, слідкувати, щоб режим дитячої розмови був помірним, заборонити дітям надто голосно сміятися, вигукувати. Як скоріше заспокоїти дитину, коли вона плаче, кричить.
Голосовий апарат – це частина нашого організму і за його станом необхідно стежити. Тому необхідно дотримуватись правил його гігієни та охорони, а саме:
- уникати крику, тривалого мовленнєвого навантаження;
- не співати під час хвороби;
- не співати на вулиці у холодну пору року;
- обмежувати вживання гострих, солоних, занадто холодних та гарячих страв;
- категорично заборонити дітям вживання газованих напоїв.
На голосову функцію дуже впливає хвилювання. Через те, батьки та педагоги повинні подбати про створення позитивного, психологічного клімату у дитячому колективі та сім’ї.

Заспокой дитину, мамо,
Щоб не плакала вона.
Вона буде краще спати
І здоровою вставати.
Буде спокій і терпіння,
І до всього тяга й вміння.

Заспокой дитину, тату,
Щоб потішилась вона
І в твоїх обіймах міцних
Розцвіте в душі весна.
Щоб дитя не хвилювалось,
Сам на сам не залишалось.
Відчувало ласку, спокій,
Розкажи для нього казку.

/Files/images/Рисунок1.jpg /Files/images/Рисунок2.jpg

Підготувала вчитель-логопед Семенюк Марія ОлексіївнаДжерела:
http://petryk.com.ua
http://www.logopedia.com.ua

ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОГО ДИХАННЯ У ДІТЕЙ

Своєчасне оволодіння дитиною правильним, чистим мовленням є однією з найважливіших передумов її нормального психічного розвитку, успішного навчання в школі та формування як особистості. Важливу роль у мовленні відіграє мовленнєве дихання.

Мовленнєве дихання є джерелом утворення звуку і голосу. Від розвиненості дихання залежить дикція і чіткість промовляння звуків. На початку виконання індивідуального домашнього завдання необхідно проводити 1-2 дихальні вправи. Вони допоможуть дитині досягти плавного видиху і швидше оволодіти «важкими» звуками.

Для розвитку дихання можна використовувати такі вправи: робити мильні бульбашки, надувати повітряні кульки, дмухати через трубочку для коктейлів у склянку з водою, навесні здувати звичайні кульбабки, дути на пір’ячко, вату, олівці, що лежать на столі, листочки тощо.

Вправи для розвитку дихання слід виконувати в добре провітреному приміщенні. Під час виконання дихальних вправ треба стежити за тим, щоб дитина дихала діафрагмально (роблячи вдих, випинала живіт і не піднімала плечей, а при вдихові втягувала живіт). Важливо навчити дитину вдихати повітря через ніс, а видихати через рот. Вправи потрібно робити не більше трьох хвилин із перепочинком. Кожна вправа повторюється декілька разів.

Основні ознаки мовленнєвого дихання:

- мовленнєве дихання формується паралельно з появою перших неусвідомлених звуків у дитини;

- приймає участь в утворенні голосового звучання на видиху;

- довільне, підпорядковане свідомому керуванню;

- при мовленнєвому диханні вдих і видих мають неоднакову тривалість;

- мовленнєве дихання під час мовлення здійснюється одночасно і через рот і через ніс;

- мовленнєве дихання може виховуватися систематичними, послідовними тренуваннями.

/Files/images/IMG_1363.JPG
Дихальна вправа "Квітка-вітрячок"
(Максим Ш., група "Зайчики")

Ігри та вправи на розвиток дихання:

“Забий м'яч у ворота”. Запропонуйте дитині подути на ватний чи паролоновий мячик, так, щоб він покотився у ворота (їх можна зробити з дроту, або намалювати). Повітряний струмінь повинен бути плавним, повільним, безперервним.

“Язичок-футболіст”. Як і в попередній вправі треба забити мяч у ворота, але тепер з допомогою язика. Дитина повинна посміхнутися та покласти широкий язик на нижню губу, і, неначе вимовляючи звук [ф] дути на кінчик язика.

“Літак”. На кінчик носа покласти шматочок паперу або вати. Відкрити рот, широкий язик покласти на верхню губу, бокові краї язика притиснуті. Повітряний струмінь виходить посередині язика. Дитина повинна сильно подути, так, щоб “літак” полетів вгору.

“Пелюстки”. Покладіть на долоню справжні або вирізані з паперу невеличкі пелюстки квітки. Запропонуйте дитині подути, щоб пелюски злетіли з вашої долоні.

“Кораблик”. Налийте у миску воду. Зробіть паперовий або пенопластовий кораблик, та покладіть його на воду. Запропонуйте дитині подути на кораблик спочатку довгим струменем повітря, наче вимовляючи зхвук “ф”, а потім преривчасто, наче вимовляючи звук “п-п-п-п”.

Підготувала вчитель-логопед Семенюк Марія Олексіївна
Джерела:
http://www.logopediya.com.ua/postanovka-zvukiv/206-2011-06-27-08-26-33
http://stud24.ru/pedagogy/rozvitok-movlennvogo-dihannya/343303-1036443-page1.html

НАВІЩО ПАЛЬЧИКОВІ ІГРИ ДЛЯ ДІТОК?

Вчені, які вивчають діяльність дитячого мозку, психіку дітей, відзначають велике стимулююче значення функції руки. Співробітники Інституту фізіології дітей і підлітків АПН встановили, що рівень розвитку мовлення дітей знаходиться в прямій залежності від ступеня сформованості тонких рухів пальців рук. Цей факт повинен використовуватися в роботі з дітьми і там, де розвиток мови відбувається своєчасно, і особливо там, де є відставання, затримка розвитку моторної сторони мови.

Рекомендується стимулювати мовний розвиток дітей шляхом тренування рухів пальців рук. Тренування пальців рук вже можна починати у віці 6-7 місяців: сюди входить масаж кисті рук і кожного пальчика, кожної його фаланги. Проводиться розминка і погладжування щодня протягом 2-3 хвилин. Вже з десятимісячного віку проводять активні вправи для пальців рук , втягуючи в рух більше пальців з гарною, достатньою амплітудою. Вправи підбираються з урахуванням вікових особливостей.

Рекомендації:
• Не проводьте гру холодними руками. Руки можна зігріти у теплій воді або розтерши долоні.
• Якщо в новій грі є не обізнані малюкам персонажі чи поняття , спочатку розкажіть про них, використовуючи картинки або іграшки.
• Пальчикові ігри з дітьми до 1,5 років проводьте як показ або як пасивну гімнастику руки і пальців дитини.
• Дітям старше 1,5 років можна час від часу пропонувати виконати рух разом.
• Якщо сюжет гри дозволяє, можна « бігати» пальчиками по руці або спині дитини, лоскотати, гладити і ін.
• Використовуйте максимально виразну міміку.
• Робіть у відповідних місцях паузи, говоріть то тихіше, то голосніше, визначте, де можна говорити дуже повільно, повторюйте, де можливо, рухи без тексту.
• Обравши дві-три гри, поступово замінюйте їх новими.
• «Не помічайте», якщо малюк на перших порах робить щось неправильно, заохочуйте до успіхів.

/Files/images/44den_zaschity_detey_horoshaya_otkrytka.jpg

Підготувала вчитель-логопед Семенюк Марія Олексіївна
Джерела:
http://svitmam.ua/user/olenakfyak/posts/32711
http://petryk.com.ua

Кiлькiсть переглядiв: 304

Коментарi

 • outratoElobby

  2013-03-21 09:46:52

  [url=http://buylasixonlinenow.com/#kctdq]buy generic lasix[/url] - lasix online without prescription , http://buylasixonlinenow.com/#ddfpi buy furosemide...

 • SolveRabbeevy

  2013-03-16 19:56:36

  [url=http://primecialisonline.com/#lcpfg]order cialis[/url] - buy generic cialis , http://primecialisonline.com/#ntkyy cialis 20 mg...

 • GrorseErortap

  2013-03-11 21:53:13

  [url=http://propeciaboutiqueone.com/#vybbu]buy generic propecia[/url] - propecia 1 mg , http://propeciaboutiqueone.com/#knwba propecia 5 mg...

 • landKenuile

  2013-03-07 13:05:24

  [url=http://buyonlineaccutanenow.com/#swzwh]accutane 20 mg[/url] - accutane 30 mg , http://buyonlineaccutanenow.com/#tabkq accutane online...