• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Нормативно-правові документи

Документи, що регламентують роботу закладу дошкільної освіти в умовах адаптивного карантину

1. Лист Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 №1/9-412 "Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину"

2. Лист Міністерства освіти і науки України від 22.05.2020 №1/9-269 "Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти"

3. Лист Міністерства освіти і науки України від 29.07.2020 №1/9-486 "Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах адаптивного карантину"

4. Лист Міністерства освіти і науки України від 04.08.2020 №1/9-419 "Щодо необхідності створення безпечних умов для організованого початку 2020/2021 навчального року"

5. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.08.2020 №1/9-490 "Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році"

6. Постанова Головного державного санітарного лікаря України Міністерства охорони здоров'я України від 22.09.2020 року №55 "Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

1. Конституція України
2. Закон України «Про охорону дитинства», затверджений постановою Верховної Ради України від 26.04.2004р №2402-ІІІ

3. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VІІІ
4. Закон України «Про дошкільну освіту», затверджений наказом Президента України від 11.07.2001р. №2628-ІІІ (із змінами)

5. Положення про заклад дошкільної освіти, затверджене наказом Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р №305, із змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 №86

6. Основні положення Міжнародної конвенції ООН про права дитини (схвалена Генеральною Асамблеєю ООН 20.11.1989р. і ратифікована постановою Верховної ради України від 27.02.1991р. №789)
7. Інструктивно-методичні рекомендації "Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році" від 30.07.20 року № 1/9-411

8. Наказ Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 №01-11/71 "Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти"

9. Лист Міністерства освіти і науки України "Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» від 02.09.2016 року № 1/9-454

10. Лист Міністерства освіти і науки України "Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» від 02.09.2016 року № 1/9-456

11. Лист Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010 № 9-563 “Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу” методичні рекомендації.
12. Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України “Щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах” від 25.07.2013 № 14.1/10- 2574

13. Лист Міністерства освіти і науки України "Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів" від 18.09.2014 №1/9-473

14. Лист Міністерства освіти і науки України "Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців" від 25.07.2016 №1/9-396

15. Лист Міністерства освіти і науки України "Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти" від 19.04.2018 №1/9-249

16. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 №446 " Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності"

17.Лист Міністерства освіти і науки України від 09.12.2019 №1/9-750 "Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти"

18.Лист Міністерства освіти і науки України від 22.07.2020 року № 1/9-394 "Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році".

19. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», лист МОН України від 23.05.2017р. №1/11-4988

20. Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом "Розквіт" (авт. Скрипник Т. В. та ін.), групи компенсуючого типу для дітей із ЗПР).

21. Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років "Віконечко" (за заг. ред. Сак Т. В.), групи компенсуючого типу для дітей із ЗПР).
22. Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) нова редакція, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 року № 33 "Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція.
23. Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002р. №128
24. Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 27.03.2006 № 240/165
25. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів” від 16.11.2012 № 1/9-839
26. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу” від 25.05.2011 № 1/9-389
27. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 № 1\9-289 “Щодо оприлюдення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків”.
28. Закон України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” від 05.07.2012 р. № 5073-VІ
29. Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю” від 23.03.2005 № 178
30. Лист Міністерства освіти і науки України “Про щорічні звіти керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю” від 20.04.2005 № 1/9-189
31. Закон України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 № 2297-VІ (із змінами)
32. Закон України “Про звернення громадян” від 02.10.1996 № 393/96-ВР
33. Примірне положення про консультаційний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в мовах сім’ї, затверджене Міністерством освіти і науки , молоді та спорту України від 30.06.2011р. №714
34. Наказ МОН України від 01.06.2013 р. "Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів"

35. Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти інауки України від 04.11.2010 №1055
36. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок" від 11.07.2013 № 515

37. Примірний Перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 19.12.2017 року № 1633

38. ДСанПіН 5.5.6.012-98 "Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей", затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України 30.12.1998 №12

39. ДСанПіН 5.5.6.138-2007 "Державні санітарні норми і правила. Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей", затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.01.2007 № 13, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 30.01.2007 за № 77/13344

40. Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 23.04.2018 року №414 (зі змінами), зареєстрований в Мністерстві юстиції України 11.05.2018 за №582/32034

41. Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року" від 23.07.2013 № 1034

42.Лист Міністерства освіти і науки України "Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами” від 08.08.2013 № 1/9-539

43. Порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України, МОЗ України від 06.02.2015 року №104-52.

44. Лист МОН України від 12.10.2015 року №1/9-487 "Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах"

45. Лист МОН України від 26.06.2019 №1/9-409 "Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році"

46. Порядок організації дільності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 року №530

47. Лист Мінстерства освіти і науки України від 25.06.2020 №1/9-348 "Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти"

48. Примірне положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 року №609

49. Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 №88 (зі змінами)
50. Примірне положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти, затверджене наказом МОН України від 16.04.2018 №372
51.Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників” від 06.10.2010 № 930 (із змінами)
52. Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників” від 08.08.2013 № 1135

53. Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затверджений постанової Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800
54. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах” від 01.10.2012 № 1059
54. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки україни від 20.12.1993 № 455 (із змінами)

55. Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України" від 22.05.2018 №509

56. Програма розвитку системи освіти м. Білої Церкви

57. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 №895 "Порядок взаємодії суб'єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах"

58. Лист Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 №1/9-766 "Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками"


1. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 17.04.2006 № 298/227 (із змінами)
2. Лист Міністерства освіти і науки України “Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах” від 21.06.2007 № 1/9-394
3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах” від 22.11.2004 № 1591 (із змінами)
4. Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах” від 01.06.2005 № 242/329
5. Лист Міністерства освіти і науки України “Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах” від 25.06.2013 № 1/9-452
6. Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України “Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах” від 15.08.2006 № 620/563
7.Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24.02.1994 № 4004-XІІ (із змінами)
9. Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів” від 23.12.1997 № 771/97-ВР (із змінами)
10. Лист Міністерства освіти і науки України “Про вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь” від 08.12.2008 № 1/9-795
11. Закон України “Про захист населення від інфекційних хвороб” від 06.04.2000 № 1645-ІІІ (із змінами)
12. Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки від 21.11.2002 № 667 (із змінами)

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2016 року № 16 "Про внесення змін до Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів загальноосвітніх та професійно-тезнічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість".

14. Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 10.09.2019 року №650 "Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної і загальної середньої освіти комунальної власності м. Білої Церкви"

15. Рішення Білоцерківської міської ради від 25.12.2015 року №24-03-VІІ "Про внесення змін у рішення Білоцерківської міської ради від 09.07.2015 року №1525-77-VІ "Про надання додаткових соціальних гарантій учасникам бойових дій антитерористичної операції та членам їх сімей".


1. Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Cанітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів” від 24.03.2016 № 234, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.04.2016 №563/28693

2. Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826
3. Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України “Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі” від 30.08.2005 № 432/496
4. Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 № 280
5. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “Про посилення контролю щодо проходження обов'язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів” від 25.11.2011 № 1365

1. Наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 23.03.2015 р. № 167 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки населення до дій в умовах загрози або вчинення терористичного акту".

2. Лист Міністерства освіти і науки України від 14.02.2019 №1/11-1491 "Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти"

Кiлькiсть переглядiв: 836

Коментарi